Wij zijn gericht op volwassen onderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar.

Studenten van reguliere opleidingen krijgen bij inlevering van een kopie van hun geldige studentenkaart die wordt ingediend vóór de start van een studie, een studentenkorting op het totale studiebedrag. De korting geldt alleen bij bepaalde Islamstudies en/of wanneer aangegeven bij een bepaalde studie. De hoogte van de korting wordt aangegeven op de pagina van een studie. De studentenkorting is niet in combinatie met eventuele andere kortingen.

Dat is een lastig te beantwoorden vraag. In principe is inschrijven mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar het lastige is dat wij niet van tevoren kunnen aangeven wanneer een klas vol is. Dagelijks ontvangen wij inschrijvingen en ervaring leert ons dat mensen die te lang wachten met inschrijven vaak balen als ze plotseling ontdekken dat zij niet meer geplaatst kunnen worden omdat de klas eerder dan verwacht vol zit. Wacht dus liever niet te lang als je weet dat je een bepaalde studie echt zou willen volgen.

Jouw inschrijving is niet vrijblijvend. Als je je inschrijft, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Wij kunnen niet een plaats voor je vasthouden, niet wetende of je de studie wel of niet zult volgen. Jouw inschrijving moeten wij bij binnenkomst ook administratief verwerken. Met jouw inschrijving ga je een overeenkomst met ons aan en ga je akkoord met onze Algemene Studievoorwaarden.

Als je nog niet zeker weet of je de studie kunt volgen, moet je je nog niet inschrijven. Wacht dan liever tot je het zeker weet. Je kunt dan later kijken of het lukt of dat er nog plaats is.

Dat is niet mogelijk. Wij kunnen helaas geen plaatsen beschikbaar stellen tegen een deelbetaling als die plaats daarna onbemand blijft. Daarom kun je je alleen inschrijven voor het volledige programma.

Dat is aan jou om te bepalen. Wij moedigen uiteraard aan om zoveel mogelijk kennis op te doen en dat niets jou daarvan moet weerhouden. Als je niet elke keer aanwezig kunt zijn, dan ben je nog altijd wel op andere keren aanwezig.

Je doet dan toch behoorlijk wat kennis op over de Koran en Islam in shaa Allah. Gemiste aantekeningen kun je mogelijk weer overnemen van andere deelnemers met wie je in contact zult raken tijdens een studie.

In principe kan dat, afhankelijk van of er plaatsen beschikbaar zijn en hoeveel je hebt gemist. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met ons secretariaat.

Proeflessen kunnen niet worden aangevraagd tijdens een inschrijfperiode. Inschrijvingen van degenen die het zeker wil volgen gaan altijd voor op iemands wens voor een proefles. Onze ervaring is bovendien dat mensen zich tot op de laatste dag nog inschrijven. Een proefles kan daarom alleen worden aangevraagd via ons secretariaat na de eerste, tweede of derde collegedag. Dat betekent automatisch dat je minimaal één collegedag hebt gemist. Een proefles is pas mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Houd er wel rekening mee dat onze klassen doorgaans vol raken. De kans dat je een proefles zult kunnen volgen, kunnen wij niet garanderen.

Aan proeflessen kunnen kosten verbonden zijn. Na jouw aanvraag word je hiervan op de hoogte gesteld en krijg je verdere instructies van ons. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord voor een proefles kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm studentenkaart of jouw naam op onze registratielijst, kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal. Bij iedere college worden de studentenkaarten en registratielijsten gecontroleerd. Als je de studie wilt volgen, kan dat alleen door eerst in te schrijven.

Al de genoemde studiebedragen zijn inclusief BTW. De verdere afhandeling van de betaling wordt afgehandeld door onze Payment Service Provider, Mollie.

Als je je inschrijft gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Zekerheid is voor ons belangrijk omdat inkomende inschrijvingen allemaal verwerkt moeten worden en daar gaat het nodige administratieve werk mee gepaard. Met jouw betaling garandeer je ons dat je de studie ook zult gaan volgen.

Bij langere studies bieden wij de mogelijkheid aan om in 3 termijnen te betalen. Dit is niet bij studies korter dan 16 weken. De mogelijkheid hiertoe wordt vanzelf bij een studie aangegeven.

Als het totale studiebedrag door ons is ontvangen vóórdat de studie begint, kunnen wij een inschrijving tijdig afronden. Bij termijnbetalingen zijn wij na de start van een studie nog steeds bezig met de administratieve afhandelingen. Dit werk neemt tijd in beslag en brengt extra kosten met zich mee die gedekt moeten worden. Daarom brengen wij alleen eenmalig €10,- extra administratiekosten in rekening welke duidelijk van tevoren al is vastgesteld en medegedeeld.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Je volgt één keer per week college op de studiedag die je bij jouw inschrijving hebt aangegeven.

Als er iets valt voor te bereiden voor de komende college(s), dan geeft de docent dit zelf aan in de klas. Wij houden daarbij rekening met de drukte die iemand kan hebben.

Onze studies zijn na werktijden en/of in het weekend. Het is dus ideaal om bij ons een studie te volgen. Of het in jouw planning past, kun je het beste zelf even overwegen

Onze studies worden gegeven in (hoor)collegezalen in gebouwen van universiteiten en hogescholen. Men heeft goed zicht op de docent en de presentaties en er is directe interactie tussen docent en deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op gelijke wijze betrokken kan zijn bij de les. Bij gehuurde locaties zijn wij tevens gebonden aan hun huisregels.

Dit kan alleen worden aangevraagd via ons secretariaat. Zij kunnen dan het beste inschatten wat de situatie op een gegeven moment is. Je kunt niet onaangekondigd iemand meenemen. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord vanuit ons secretariaat kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Dar-al-‘Ilm geeft sinds 2011 geen certificaten meer uit die slechts zijn gebaseerd op deelname aan een studie. Wij vinden het namelijk correcter dat een certificaat verdiend moet worden door een deelnemer te toetsen over de opgedane kennis. Een certificaat kan daarom alleen nog worden verkregen middels het afleggen van een eenmalig examen en een 80% aanwezigheidspercentage tijdens de studie.

Het afleggen van een examen is alleen mogelijk wanneer dat bij een studie is aangegeven. Het geldt dus niet voor al onze programma’s.

De kosten van een examen bedragen €30,00 ongeacht het resultaat, welke voorafgaand aan het examen voldaan moet zijn. Er is geen mogelijkheid tot herkansing. De wijze van het examen wordt per studie bepaald. Een certificaat wordt alleen uitgegeven bij het slagen voor het examen met een voldoende (minimaal eindcijfer 6,0). Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend noch enig vrijstelling worden verwacht bij een andere onderwijsinstelling.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies is qua grondslag een soennitische instelling. Wij gaan echter academisch te werk in het onderwijzen. Wij controleren gehanteerde bronwerken zorgvuldig op betrouwbaarheid en blijven bij de gangbare interpretaties. Wij associëren ons niet met enig specifieke beweging of ideologie binnen de Islam en vermijden vormen van volksgeloof of religieuze innovatie. In zaken van theologische discussies van latere tijden of fiqh (jurisprudentie) nemen wij een neutrale houding aan. Wij tonen gelijk respect voor al de rechtsscholen (madhaahib), zonder de één boven een ander te plaatsen. Wij spelen ook geen geleerden uit tegen elkaar. Mocht er een verschil van standpunt zijn over een kwestie, dan geven wij liever op een beknopte en begrijpelijke manier aan waar de essentie van het verschil door komt en ook wat de meerderheidsmening is. Wij drukken niet graag een bepaalde mening door, des te meer omdat wij deelnemers van verschillende culturen en achtergronden in de klas hebben. Sowieso voeren (gedetailleerde) theologische of juridische discussies van latere tijden niet de boventoon bij onze studies. Ons doel is uitleggen en niet opleggen.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies werkt met gekwalificeerde docenten. Alle onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en trainingen. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. Wij kunnen je dus kwaliteit en deskundigheid garanderen.

Ja dat kan. Onze docenten worden vaker benaderd door instellingen, overheden en individuen voor advies, trainingen of om deel te nemen aan projecten of bijeenkomsten op het gebied van de Islam, moslims en maatschappelijke kwesties.

Annulering is mogelijk. Afhankelijk van het moment van annulering worden er wel of niet annuleringskosten in rekening gebracht. Wij hanteren drie dagen waarna jouw inschrijving door ons is verwerkt. Hierna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Meer hierover is te lezen in onze inschrijfvoorwaarden.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Onze studiebedragen staan vast en worden bij elk programma aangegeven. De kosten van ondersteunend literatuur is voor eigen rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld bij een bepaalde studie of wanneer aangeboden als gift van ons.
Inschrijven geschiedt online via onze website. Wij ontvangen de gegevens zoals door jou is opgegeven. Inschrijven voor een studie is niet vrijblijvend. Wij verwijzen je hiervoor door naar Artikel 7, Artikel 13 en Artikel 14.

Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen in een collegeruimte, spreken wij over een wachtlijst. Plaatsing is dan op basis van binnenkomst van betaling van het studiebedrag. Als je hebt betaald, maar het lukt toch niet om je te plaatsen, dan ontvang je jouw betaling terug van ons.

Wij zijn gericht op volwassenonderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 17-jarigen met schriftelijke instemming van de ouders of toezichthouders. Dit kan met ons besproken worden.

Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds afbreken van de studie door de deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.

Dat is zeker mogelijk. Tijdens de studie geeft de docent aan wat of waar de mogelijkheden zijn voor het gebed. Het bidden is mogelijk tijdens de pauze. Deze valt altijd wel tijdens een gebedsperiode (waqt). Wanneer een gebedstijd zodanig valt dat de gebedsperiode dreigt voorbij te gaan, zal het moment van de pauze worden aangepast.

Het is helaas niet mogelijk om kinderen mee te nemen in de collegezaal. Het is wel mogelijk een kind met een oppas, op eigen verantwoordelijkheid, buiten de collegezaal te laten blijven in het gebouw.

Wij zeggen geen nee, maar doen ook geen toezegging dat het kan. De docenten worden tijdens de pauze en na de les altijd omringd door deelnemers van de studie die vragen stellen. Vragen die betrekking hebben op hetgeen behandeld is in de studie krijgen voorrang. Voor privé vragen kan het beste de docent zelf even worden benaderd of hij in de gelegenheid is. Vragen die per e-mail worden gestuurd, kunnen niet door de docenten worden beantwoord in verband met hun drukke schema’s

Dat is altijd lastig te bepalen als wij niet weten wat iemand wel of niet al weet. Wij richten onze studies wel zo in dat iedereen er baat bij moet kunnen hebben en dat het voor iedereen te volgen is. Voor de één zal veel informatie nieuw zijn en voor de ander kunnen zaken bekend klinken, maar zij zien dan andere benaderingen of krijgen nieuwe inzichten. Zowel beginnende kenniszoekers als meer gevorderde kenniszoekers zullen dus allen op hun eigen wijze nut hebben bij de studies.

Dar-al-‘Ilm is geen commerciële instelling en werkt kostendekkend. Wij vragen geen studiegeld om iemand te leren over de Islam of de Koran, maar om al de kosten te kunnen dekken die het runnen van het Instituut en het kunnen verzorgen van studies met zich meebrengen. De inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen en werkzaamheden van de organisatie te kunnen realiseren.

Wij zijn tevens een zelforganisatie die geen subsidies of gelden van derden instanties ontvangen noch daarom vragen. Wij houden geen collectes, vragen geen financiële steun of donaties van mensen en we organiseren ook geen benefieten om geld voor onszelf in te zamelen. Zo werken wij al sinds ons begin in het jaar 2000 op eigen kracht, onafhankelijk en vol gedrevenheid. En aan Allah, onze Schepper en Voorziener, komt alle lof en zegeningen hiervoor toe.

Wij staan altijd open voor ideeën. Je kunt ons bereiken via het contactformulier en dan reageren wij terug in shaa Allah.

Art. 28. Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving. Het studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons studiemateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Art. 28.1. Powerpoints, handouts, opnames of enig ander studiemateriaal die beschikbaar worden gesteld tijdens de studie behoren eveneens tot de kopierechten van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm en mogen niet worden gedeeld met derden. Het is slechts bestemd voor eigen gebruik van de ingeschreven student.

Art. 28.2. Studiemateriaal van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm.

Wij voelen ons vereerd als iemand zijn tijd en kunde zou willen gebruiken om de doelen van Dar-al-‘Ilm te helpen verwezenlijken en verbeteren. Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij nodigen je graag uit voor een nadere kennismaking.

Een premium is een exclusief expertisegebied. Je verdiept je in een specifiek onderwerp. Het vergroot niet alleen je islamitische kennis, maar het helpt je ook vooruit in je beroep of vakgebied. Het vergroot dus ook jouw waarde als professional. Bij voltooiing van een premium programma of reeks, kan een examen worden afgelegd voor het kunnen behalen van een Dar-al-‘Ilm Certificaat. Het heeft een toegevoegde waarde aan je cv. Een premium is een duurzame investering. Je kunt het ook door je werkgever laten declareren.

Wij zijn gericht op volwassen onderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar.

Studenten van reguliere opleidingen krijgen bij inlevering van een kopie van hun geldige studentenkaart die wordt ingediend vóór de start van een studie, een studentenkorting op het totale studiebedrag. De korting geldt alleen bij bepaalde Islamstudies en/of wanneer aangegeven bij een bepaalde studie. De hoogte van de korting wordt aangegeven op de pagina van een studie. De studentenkorting is niet in combinatie met eventuele andere kortingen.

Dat is een lastig te beantwoorden vraag. In principe is inschrijven mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar het lastige is dat wij niet van tevoren kunnen aangeven wanneer een klas vol is. Dagelijks ontvangen wij inschrijvingen en ervaring leert ons dat mensen die te lang wachten met inschrijven vaak balen als ze plotseling ontdekken dat zij niet meer geplaatst kunnen worden omdat de klas eerder dan verwacht vol zit. Wacht dus liever niet te lang als je weet dat je een bepaalde studie echt zou willen volgen.

Jouw inschrijving is niet vrijblijvend. Als je je inschrijft, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Wij kunnen niet een plaats voor je vasthouden, niet wetende of je de studie wel of niet zult volgen. Jouw inschrijving moeten wij bij binnenkomst ook administratief verwerken. Met jouw inschrijving ga je een overeenkomst met ons aan en ga je akkoord met onze Algemene Studievoorwaarden.

Als je nog niet zeker weet of je de studie kunt volgen, moet je je nog niet inschrijven. Wacht dan liever tot je het zeker weet. Je kunt dan later kijken of het lukt of dat er nog plaats is.

Dat is niet mogelijk. Wij kunnen helaas geen plaatsen beschikbaar stellen tegen een deelbetaling als die plaats daarna onbemand blijft. Daarom kun je je alleen inschrijven voor het volledige programma.

Dat is aan jou om te bepalen. Wij moedigen uiteraard aan om zoveel mogelijk kennis op te doen en dat niets jou daarvan moet weerhouden. Als je niet elke keer aanwezig kunt zijn, dan ben je nog altijd wel op andere keren aanwezig.

Je doet dan toch behoorlijk wat kennis op over de Koran en Islam in shaa Allah. Gemiste aantekeningen kun je mogelijk weer overnemen van andere deelnemers met wie je in contact zult raken tijdens een studie.

In principe kan dat, afhankelijk van of er plaatsen beschikbaar zijn en hoeveel je hebt gemist. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met ons secretariaat.

Proeflessen kunnen niet worden aangevraagd tijdens een inschrijfperiode. Inschrijvingen van degenen die het zeker wil volgen gaan altijd voor op iemands wens voor een proefles. Onze ervaring is bovendien dat mensen zich tot op de laatste dag nog inschrijven. Een proefles kan daarom alleen worden aangevraagd via ons secretariaat na de eerste, tweede of derde collegedag. Dat betekent automatisch dat je minimaal één collegedag hebt gemist. Een proefles is pas mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Houd er wel rekening mee dat onze klassen doorgaans vol raken. De kans dat je een proefles zult kunnen volgen, kunnen wij niet garanderen.

Aan proeflessen kunnen kosten verbonden zijn. Na jouw aanvraag word je hiervan op de hoogte gesteld en krijg je verdere instructies van ons. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord voor een proefles kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm studentenkaart of jouw naam op onze registratielijst, kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal. Bij iedere college worden de studentenkaarten en registratielijsten gecontroleerd. Als je de studie wilt volgen, kan dat alleen door eerst in te schrijven.

Al de genoemde studiebedragen zijn inclusief BTW. De verdere afhandeling van de betaling wordt afgehandeld door onze Payment Service Provider, Mollie.

Als je je inschrijft gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Zekerheid is voor ons belangrijk omdat inkomende inschrijvingen allemaal verwerkt moeten worden en daar gaat het nodige administratieve werk mee gepaard. Met jouw betaling garandeer je ons dat je de studie ook zult gaan volgen.

Bij langere studies bieden wij de mogelijkheid aan om in 3 termijnen te betalen. Dit is niet bij studies korter dan 16 weken. De mogelijkheid hiertoe wordt vanzelf bij een studie aangegeven.

Als het totale studiebedrag door ons is ontvangen vóórdat de studie begint, kunnen wij een inschrijving tijdig afronden. Bij termijnbetalingen zijn wij na de start van een studie nog steeds bezig met de administratieve afhandelingen. Dit werk neemt tijd in beslag en brengt extra kosten met zich mee die gedekt moeten worden. Daarom brengen wij alleen eenmalig €10,- extra administratiekosten in rekening welke duidelijk van tevoren al is vastgesteld en medegedeeld.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Je volgt één keer per week college op de studiedag die je bij jouw inschrijving hebt aangegeven.

Als er iets valt voor te bereiden voor de komende college(s), dan geeft de docent dit zelf aan in de klas. Wij houden daarbij rekening met de drukte die iemand kan hebben.

Onze studies zijn na werktijden en/of in het weekend. Het is dus ideaal om bij ons een studie te volgen. Of het in jouw planning past, kun je het beste zelf even overwegen

Onze studies worden gegeven in (hoor)collegezalen in gebouwen van universiteiten en hogescholen. Men heeft goed zicht op de docent en de presentaties en er is directe interactie tussen docent en deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op gelijke wijze betrokken kan zijn bij de les. Bij gehuurde locaties zijn wij tevens gebonden aan hun huisregels.

Dit kan alleen worden aangevraagd via ons secretariaat. Zij kunnen dan het beste inschatten wat de situatie op een gegeven moment is. Je kunt niet onaangekondigd iemand meenemen. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord vanuit ons secretariaat kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Dar-al-‘Ilm geeft sinds 2011 geen certificaten meer uit die slechts zijn gebaseerd op deelname aan een studie. Wij vinden het namelijk correcter dat een certificaat verdiend moet worden door een deelnemer te toetsen over de opgedane kennis. Een certificaat kan daarom alleen nog worden verkregen middels het afleggen van een eenmalig examen en een 80% aanwezigheidspercentage tijdens de studie.

Het afleggen van een examen is alleen mogelijk wanneer dat bij een studie is aangegeven. Het geldt dus niet voor al onze programma’s.

De kosten van een examen bedragen €30,00 ongeacht het resultaat, welke voorafgaand aan het examen voldaan moet zijn. Er is geen mogelijkheid tot herkansing. De wijze van het examen wordt per studie bepaald. Een certificaat wordt alleen uitgegeven bij het slagen voor het examen met een voldoende (minimaal eindcijfer 6,0). Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend noch enig vrijstelling worden verwacht bij een andere onderwijsinstelling.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies is qua grondslag een soennitische instelling. Wij gaan echter academisch te werk in het onderwijzen. Wij controleren gehanteerde bronwerken zorgvuldig op betrouwbaarheid en blijven bij de gangbare interpretaties. Wij associëren ons niet met enig specifieke beweging of ideologie binnen de Islam en vermijden vormen van volksgeloof of religieuze innovatie. In zaken van theologische discussies van latere tijden of fiqh (jurisprudentie) nemen wij een neutrale houding aan. Wij tonen gelijk respect voor al de rechtsscholen (madhaahib), zonder de één boven een ander te plaatsen. Wij spelen ook geen geleerden uit tegen elkaar. Mocht er een verschil van standpunt zijn over een kwestie, dan geven wij liever op een beknopte en begrijpelijke manier aan waar de essentie van het verschil door komt en ook wat de meerderheidsmening is. Wij drukken niet graag een bepaalde mening door, des te meer omdat wij deelnemers van verschillende culturen en achtergronden in de klas hebben. Sowieso voeren (gedetailleerde) theologische of juridische discussies van latere tijden niet de boventoon bij onze studies. Ons doel is uitleggen en niet opleggen.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies werkt met gekwalificeerde docenten. Alle onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en trainingen. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. Wij kunnen je dus kwaliteit en deskundigheid garanderen.

Ja dat kan. Onze docenten worden vaker benaderd door instellingen, overheden en individuen voor advies, trainingen of om deel te nemen aan projecten of bijeenkomsten op het gebied van de Islam, moslims en maatschappelijke kwesties.

Annulering is mogelijk. Afhankelijk van het moment van annulering worden er wel of niet annuleringskosten in rekening gebracht. Wij hanteren drie dagen waarna jouw inschrijving door ons is verwerkt. Hierna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Meer hierover is te lezen in onze inschrijfvoorwaarden.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Onze studiebedragen staan vast en worden bij elk programma aangegeven. De kosten van ondersteunend literatuur is voor eigen rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld bij een bepaalde studie of wanneer aangeboden als gift van ons.
Inschrijven geschiedt online via onze website. Wij ontvangen de gegevens zoals door jou is opgegeven. Inschrijven voor een studie is niet vrijblijvend. Wij verwijzen je hiervoor door naar Artikel 7, Artikel 13 en Artikel 14.

Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen in een collegeruimte, spreken wij over een wachtlijst. Plaatsing is dan op basis van binnenkomst van betaling van het studiebedrag. Als je hebt betaald, maar het lukt toch niet om je te plaatsen, dan ontvang je jouw betaling terug van ons.

Wij zijn gericht op volwassenonderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 17-jarigen met schriftelijke instemming van de ouders of toezichthouders. Dit kan met ons besproken worden.

Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds afbreken van de studie door de deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.

Dat is zeker mogelijk. Tijdens de studie geeft de docent aan wat of waar de mogelijkheden zijn voor het gebed. Het bidden is mogelijk tijdens de pauze. Deze valt altijd wel tijdens een gebedsperiode (waqt). Wanneer een gebedstijd zodanig valt dat de gebedsperiode dreigt voorbij te gaan, zal het moment van de pauze worden aangepast.

Het is helaas niet mogelijk om kinderen mee te nemen in de collegezaal. Het is wel mogelijk een kind met een oppas, op eigen verantwoordelijkheid, buiten de collegezaal te laten blijven in het gebouw.

Wij zeggen geen nee, maar doen ook geen toezegging dat het kan. De docenten worden tijdens de pauze en na de les altijd omringd door deelnemers van de studie die vragen stellen. Vragen die betrekking hebben op hetgeen behandeld is in de studie krijgen voorrang. Voor privé vragen kan het beste de docent zelf even worden benaderd of hij in de gelegenheid is. Vragen die per e-mail worden gestuurd, kunnen niet door de docenten worden beantwoord in verband met hun drukke schema’s

Dat is altijd lastig te bepalen als wij niet weten wat iemand wel of niet al weet. Wij richten onze studies wel zo in dat iedereen er baat bij moet kunnen hebben en dat het voor iedereen te volgen is. Voor de één zal veel informatie nieuw zijn en voor de ander kunnen zaken bekend klinken, maar zij zien dan andere benaderingen of krijgen nieuwe inzichten. Zowel beginnende kenniszoekers als meer gevorderde kenniszoekers zullen dus allen op hun eigen wijze nut hebben bij de studies.

Dar-al-‘Ilm is geen commerciële instelling en werkt kostendekkend. Wij vragen geen studiegeld om iemand te leren over de Islam of de Koran, maar om al de kosten te kunnen dekken die het runnen van het Instituut en het kunnen verzorgen van studies met zich meebrengen. De inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen en werkzaamheden van de organisatie te kunnen realiseren.

Wij zijn tevens een zelforganisatie die geen subsidies of gelden van derden instanties ontvangen noch daarom vragen. Wij houden geen collectes, vragen geen financiële steun of donaties van mensen en we organiseren ook geen benefieten om geld voor onszelf in te zamelen. Zo werken wij al sinds ons begin in het jaar 2000 op eigen kracht, onafhankelijk en vol gedrevenheid. En aan Allah, onze Schepper en Voorziener, komt alle lof en zegeningen hiervoor toe.

Wij staan altijd open voor ideeën. Je kunt ons bereiken via het contactformulier en dan reageren wij terug in shaa Allah.

Art. 28. Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving. Het studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons studiemateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Art. 28.1. Powerpoints, handouts, opnames of enig ander studiemateriaal die beschikbaar worden gesteld tijdens de studie behoren eveneens tot de kopierechten van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm en mogen niet worden gedeeld met derden. Het is slechts bestemd voor eigen gebruik van de ingeschreven student.

Art. 28.2. Studiemateriaal van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm.

Wij voelen ons vereerd als iemand zijn tijd en kunde zou willen gebruiken om de doelen van Dar-al-‘Ilm te helpen verwezenlijken en verbeteren. Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij nodigen je graag uit voor een nadere kennismaking.

Een premium is een exclusief expertisegebied. Je verdiept je in een specifiek onderwerp. Het vergroot niet alleen je islamitische kennis, maar het helpt je ook vooruit in je beroep of vakgebied. Het vergroot dus ook jouw waarde als professional. Bij voltooiing van een premium programma of reeks, kan een examen worden afgelegd voor het kunnen behalen van een Dar-al-‘Ilm Certificaat. Het heeft een toegevoegde waarde aan je cv. Een premium is een duurzame investering. Je kunt het ook door je werkgever laten declareren.

Al de genoemde studiebedragen zijn inclusief BTW. De verdere afhandeling van de betaling wordt afgehandeld door onze Payment Service Provider, Mollie.

Als je je inschrijft gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Zekerheid is voor ons belangrijk omdat inkomende inschrijvingen allemaal verwerkt moeten worden en daar gaat het nodige administratieve werk mee gepaard. Met jouw betaling garandeer je ons dat je de studie ook zult gaan volgen.

Bij langere studies bieden wij de mogelijkheid aan om in 3 termijnen te betalen. Dit is niet bij studies korter dan 16 weken. De mogelijkheid hiertoe wordt vanzelf bij een studie aangegeven.

Als het totale studiebedrag door ons is ontvangen vóórdat de studie begint, kunnen wij een inschrijving tijdig afronden. Bij termijnbetalingen zijn wij na de start van een studie nog steeds bezig met de administratieve afhandelingen. Dit werk neemt tijd in beslag en brengt extra kosten met zich mee die gedekt moeten worden. Daarom brengen wij alleen eenmalig €10,- extra administratiekosten in rekening welke duidelijk van tevoren al is vastgesteld en medegedeeld.

Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds afbreken van de studie door de deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.

Wij zijn gericht op volwassen onderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar.

Studenten van reguliere opleidingen krijgen bij inlevering van een kopie van hun geldige studentenkaart die wordt ingediend vóór de start van een studie, een studentenkorting op het totale studiebedrag. De korting geldt alleen bij bepaalde Islamstudies en/of wanneer aangegeven bij een bepaalde studie. De hoogte van de korting wordt aangegeven op de pagina van een studie. De studentenkorting is niet in combinatie met eventuele andere kortingen.

Dat is een lastig te beantwoorden vraag. In principe is inschrijven mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar het lastige is dat wij niet van tevoren kunnen aangeven wanneer een klas vol is. Dagelijks ontvangen wij inschrijvingen en ervaring leert ons dat mensen die te lang wachten met inschrijven vaak balen als ze plotseling ontdekken dat zij niet meer geplaatst kunnen worden omdat de klas eerder dan verwacht vol zit. Wacht dus liever niet te lang als je weet dat je een bepaalde studie echt zou willen volgen.

Jouw inschrijving is niet vrijblijvend. Als je je inschrijft, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk van plan bent de studie te gaan volgen. Wij kunnen niet een plaats voor je vasthouden, niet wetende of je de studie wel of niet zult volgen. Jouw inschrijving moeten wij bij binnenkomst ook administratief verwerken. Met jouw inschrijving ga je een overeenkomst met ons aan en ga je akkoord met onze Algemene Studievoorwaarden.

Als je nog niet zeker weet of je de studie kunt volgen, moet je je nog niet inschrijven. Wacht dan liever tot je het zeker weet. Je kunt dan later kijken of het lukt of dat er nog plaats is.

Dat is niet mogelijk. Wij kunnen helaas geen plaatsen beschikbaar stellen tegen een deelbetaling als die plaats daarna onbemand blijft. Daarom kun je je alleen inschrijven voor het volledige programma.

Dat is aan jou om te bepalen. Wij moedigen uiteraard aan om zoveel mogelijk kennis op te doen en dat niets jou daarvan moet weerhouden. Als je niet elke keer aanwezig kunt zijn, dan ben je nog altijd wel op andere keren aanwezig.

Je doet dan toch behoorlijk wat kennis op over de Koran en Islam in shaa Allah. Gemiste aantekeningen kun je mogelijk weer overnemen van andere deelnemers met wie je in contact zult raken tijdens een studie.

In principe kan dat, afhankelijk van of er plaatsen beschikbaar zijn en hoeveel je hebt gemist. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met ons secretariaat.

Proeflessen kunnen niet worden aangevraagd tijdens een inschrijfperiode. Inschrijvingen van degenen die het zeker wil volgen gaan altijd voor op iemands wens voor een proefles. Onze ervaring is bovendien dat mensen zich tot op de laatste dag nog inschrijven. Een proefles kan daarom alleen worden aangevraagd via ons secretariaat na de eerste, tweede of derde collegedag. Dat betekent automatisch dat je minimaal één collegedag hebt gemist. Een proefles is pas mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Houd er wel rekening mee dat onze klassen doorgaans vol raken. De kans dat je een proefles zult kunnen volgen, kunnen wij niet garanderen.

Aan proeflessen kunnen kosten verbonden zijn. Na jouw aanvraag word je hiervan op de hoogte gesteld en krijg je verdere instructies van ons. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord voor een proefles kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm studentenkaart of jouw naam op onze registratielijst, kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal. Bij iedere college worden de studentenkaarten en registratielijsten gecontroleerd. Als je de studie wilt volgen, kan dat alleen door eerst in te schrijven.

Annulering is mogelijk. Afhankelijk van het moment van annulering worden er wel of niet annuleringskosten in rekening gebracht. Wij hanteren drie dagen waarna jouw inschrijving door ons is verwerkt. Hierna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Meer hierover is te lezen in onze inschrijfvoorwaarden.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Alleen als dat bij een bepaalde studie staat aangegeven.

Onze studiebedragen staan vast en worden bij elk programma aangegeven. De kosten van ondersteunend literatuur is voor eigen rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld bij een bepaalde studie of wanneer aangeboden als gift van ons.
Inschrijven geschiedt online via onze website. Wij ontvangen de gegevens zoals door jou is opgegeven. Inschrijven voor een studie is niet vrijblijvend. Wij verwijzen je hiervoor door naar Artikel 7, Artikel 13 en Artikel 14.

Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen in een collegeruimte, spreken wij over een wachtlijst. Plaatsing is dan op basis van binnenkomst van betaling van het studiebedrag. Als je hebt betaald, maar het lukt toch niet om je te plaatsen, dan ontvang je jouw betaling terug van ons.

Wij zijn gericht op volwassenonderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 17-jarigen met schriftelijke instemming van de ouders of toezichthouders. Dit kan met ons besproken worden.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies is qua grondslag een soennitische instelling. Wij gaan echter academisch te werk in het onderwijzen. Wij controleren gehanteerde bronwerken zorgvuldig op betrouwbaarheid en blijven bij de gangbare interpretaties. Wij associëren ons niet met enig specifieke beweging of ideologie binnen de Islam en vermijden vormen van volksgeloof of religieuze innovatie. In zaken van theologische discussies van latere tijden of fiqh (jurisprudentie) nemen wij een neutrale houding aan. Wij tonen gelijk respect voor al de rechtsscholen (madhaahib), zonder de één boven een ander te plaatsen. Wij spelen ook geen geleerden uit tegen elkaar. Mocht er een verschil van standpunt zijn over een kwestie, dan geven wij liever op een beknopte en begrijpelijke manier aan waar de essentie van het verschil door komt en ook wat de meerderheidsmening is. Wij drukken niet graag een bepaalde mening door, des te meer omdat wij deelnemers van verschillende culturen en achtergronden in de klas hebben. Sowieso voeren (gedetailleerde) theologische of juridische discussies van latere tijden niet de boventoon bij onze studies. Ons doel is uitleggen en niet opleggen.

Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islam Studies werkt met gekwalificeerde docenten. Alle onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en trainingen. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. Wij kunnen je dus kwaliteit en deskundigheid garanderen.

Ja dat kan. Onze docenten worden vaker benaderd door instellingen, overheden en individuen voor advies, trainingen of om deel te nemen aan projecten of bijeenkomsten op het gebied van de Islam, moslims en maatschappelijke kwesties.

Dar-al-‘Ilm is geen commerciële instelling en werkt kostendekkend. Wij vragen geen studiegeld om iemand te leren over de Islam of de Koran, maar om al de kosten te kunnen dekken die het runnen van het Instituut en het kunnen verzorgen van studies met zich meebrengen. De inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen en werkzaamheden van de organisatie te kunnen realiseren.

Wij zijn tevens een zelforganisatie die geen subsidies of gelden van derden instanties ontvangen noch daarom vragen. Wij houden geen collectes, vragen geen financiële steun of donaties van mensen en we organiseren ook geen benefieten om geld voor onszelf in te zamelen. Zo werken wij al sinds ons begin in het jaar 2000 op eigen kracht, onafhankelijk en vol gedrevenheid. En aan Allah, onze Schepper en Voorziener, komt alle lof en zegeningen hiervoor toe.

Wij staan altijd open voor ideeën. Je kunt ons bereiken via het contactformulier en dan reageren wij terug in shaa Allah.

Art. 28. Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving. Het studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons studiemateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Art. 28.1. Powerpoints, handouts, opnames of enig ander studiemateriaal die beschikbaar worden gesteld tijdens de studie behoren eveneens tot de kopierechten van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm en mogen niet worden gedeeld met derden. Het is slechts bestemd voor eigen gebruik van de ingeschreven student.

Art. 28.2. Studiemateriaal van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm.

Een premium is een exclusief expertisegebied. Je verdiept je in een specifiek onderwerp. Het vergroot niet alleen je islamitische kennis, maar het helpt je ook vooruit in je beroep of vakgebied. Het vergroot dus ook jouw waarde als professional. Bij voltooiing van een premium programma of reeks, kan een examen worden afgelegd voor het kunnen behalen van een Dar-al-‘Ilm Certificaat. Het heeft een toegevoegde waarde aan je cv. Een premium is een duurzame investering. Je kunt het ook door je werkgever laten declareren.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Onze studies worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt door de docent, dan worden deze ook verklaard naar het Nederlands. Dus ook als je (nog) geen Arabisch kunt lezen of verstaan, kun je de studie absoluut volgen. We moedigen uiteraard iedereen aan Arabisch te leren, maar het is geen vereiste om bij ons een studie te kunnen volgen.

Je volgt één keer per week college op de studiedag die je bij jouw inschrijving hebt aangegeven.

Als er iets valt voor te bereiden voor de komende college(s), dan geeft de docent dit zelf aan in de klas. Wij houden daarbij rekening met de drukte die iemand kan hebben.

Onze studies zijn na werktijden en/of in het weekend. Het is dus ideaal om bij ons een studie te volgen. Of het in jouw planning past, kun je het beste zelf even overwegen

Onze studies worden gegeven in (hoor)collegezalen in gebouwen van universiteiten en hogescholen. Men heeft goed zicht op de docent en de presentaties en er is directe interactie tussen docent en deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op gelijke wijze betrokken kan zijn bij de les. Bij gehuurde locaties zijn wij tevens gebonden aan hun huisregels.

Dit kan alleen worden aangevraagd via ons secretariaat. Zij kunnen dan het beste inschatten wat de situatie op een gegeven moment is. Je kunt niet onaangekondigd iemand meenemen. Zonder het kunnen aantonen van een Dar-al-‘Ilm Studentenkaart of akkoord vanuit ons secretariaat kun je geen toegang krijgen tot de collegezaal.

Dar-al-‘Ilm geeft sinds 2011 geen certificaten meer uit die slechts zijn gebaseerd op deelname aan een studie. Wij vinden het namelijk correcter dat een certificaat verdiend moet worden door een deelnemer te toetsen over de opgedane kennis. Een certificaat kan daarom alleen nog worden verkregen middels het afleggen van een eenmalig examen en een 80% aanwezigheidspercentage tijdens de studie.

Het afleggen van een examen is alleen mogelijk wanneer dat bij een studie is aangegeven. Het geldt dus niet voor al onze programma’s.

De kosten van een examen bedragen €30,00 ongeacht het resultaat, welke voorafgaand aan het examen voldaan moet zijn. Er is geen mogelijkheid tot herkansing. De wijze van het examen wordt per studie bepaald. Een certificaat wordt alleen uitgegeven bij het slagen voor het examen met een voldoende (minimaal eindcijfer 6,0). Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend noch enig vrijstelling worden verwacht bij een andere onderwijsinstelling.

Dat is zeker mogelijk. Tijdens de studie geeft de docent aan wat of waar de mogelijkheden zijn voor het gebed. Het bidden is mogelijk tijdens de pauze. Deze valt altijd wel tijdens een gebedsperiode (waqt). Wanneer een gebedstijd zodanig valt dat de gebedsperiode dreigt voorbij te gaan, zal het moment van de pauze worden aangepast.

Het is helaas niet mogelijk om kinderen mee te nemen in de collegezaal. Het is wel mogelijk een kind met een oppas, op eigen verantwoordelijkheid, buiten de collegezaal te laten blijven in het gebouw.

Wij zeggen geen nee, maar doen ook geen toezegging dat het kan. De docenten worden tijdens de pauze en na de les altijd omringd door deelnemers van de studie die vragen stellen. Vragen die betrekking hebben op hetgeen behandeld is in de studie krijgen voorrang. Voor privé vragen kan het beste de docent zelf even worden benaderd of hij in de gelegenheid is. Vragen die per e-mail worden gestuurd, kunnen niet door de docenten worden beantwoord in verband met hun drukke schema’s

Dat is altijd lastig te bepalen als wij niet weten wat iemand wel of niet al weet. Wij richten onze studies wel zo in dat iedereen er baat bij moet kunnen hebben en dat het voor iedereen te volgen is. Voor de één zal veel informatie nieuw zijn en voor de ander kunnen zaken bekend klinken, maar zij zien dan andere benaderingen of krijgen nieuwe inzichten. Zowel beginnende kenniszoekers als meer gevorderde kenniszoekers zullen dus allen op hun eigen wijze nut hebben bij de studies.