Ustadh
Saoed Khadje

Oprichter en leidinggevende
 
Ustadh Saoed Khadje is de oprichter en leidinggevende van het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm. Hij is docent islamwetenschappen en doceert vooral over de Koran en context gerelateerde onderwerpen, waaronder Koranexegese (tafsier), godsdienstgeschiedenis en de sociale context van de openbaring ten tijde van het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). Hij is de docent van de populaire studie ‘De Koran van Kaft tot Kaft’ en ‘Koran Leren Lezen in 4 Dagen’. De ustadh is een bevlogen en krachtige spreker: een motiverende docent die telkens weer de hersens weet te prikkelen of de harten weet te raken, vaak ook met een vleugje humor.

Hij laat steeds de Islam in perspectief zien en geeft de nodige inzichten om de Islam, alsook haar bronnen, goed te kunnen begrijpen. Hij toont iedere keer weer het belang van kennis over historische ontwikkelingen en het effect daarvan op het religieuze denken en handelen. Zijn studievelden zijn dan ook de historische context van biografie van de Profeet, historiografie, klassieke geschiedenis van de Islam, historisch-religieuze ontwikkelingen op het gebied van de theologische stromingen, interpretatieleer, hadiethwetenschappen en de islamitische rechtsgeschiedenis. Verder doceert hij over moslimminoriteiten in westerse samenlevingen en enkele shari’ah-gerelateerde thema’s, in het bijzonder het islamitisch familierecht en islamitisch financieren.

Ustadh Saoed heeft een universitaire islamstudie genoten aan de International Islamic University Islamabad – Pakistan (IIUI), aan de faculteit van Oesoel ad-Dien (Islamitische Theologie) met een specialisatie in de vergelijkende godsdienstwetenschap. Tijdens zijn studieperiode raakte hij tevens verbonden aan de Da’wah Academy (gerelateerd aan de IIUI), waar hij deel uitmaakte van een meerjarige trainings- en researchprogramma in Islamic Law and Contemporary Thought (islamitische rechtsgeleerdheid en het hedendaagse denken). In Islamabad heeft hij vervolgens een jaar islamstudies onderwezen aan de University College Islamabad en de Alta Vista College.
In Dubai en Abu Dhabi volgde hij trainingen in islamic finance en shari’ah compliancy (islamitisch financieren en compatibiliteit tussen reglementen van de islam en de wet en regelgeving in een land). Daarnaast heeft hij zich verder blijven ontwikkelen op het gebied van Islamic finance en staat ook in contact met deskundigen daarin wereldwijd.

Hij is shari’ah compliance adviseur en beoordelaar van islamitische financiële contracten. Voor de Nederlandse markt heeft hij gewerkt met en onderzoek verricht voor erkende financiële instellingen en overheden rondom de totstandkoming van het islamitisch financieren voor de woningmarkt. Hij doceert sinds 2006 ook over islamitisch financieren.

Naast zijn werkzaamheden als docent en researcher is hij raadsman bij Nasiha Consultancy, welke onderdeel is van Dar-al-‘Ilm. Hij bemiddelt (‘mediation’) in kwesties die betrekking hebben op het huwelijk, huwelijksconflicten en scheiding en heeft veel mensen daarmee weten te helpen.

Ustadh Saoed staat met de gunst van Allah steeds klaar voor mensen en voelt zich betrokken bij de samenleving. Hij is goed op de hoogte van de ontwikkelingen van de Islam en de moslimgemeenschap in Nederland. In het verleden verscheen hij veelvuldig op televisie, radio en bij interviews. In diverse hoedanigheden heeft hij opgetreden als voorlichter of als gesprekspartner bij instanties of overheden. Hij heeft dit ondertussen allemaal achter zich gelaten, in de wetenschap dat er nu veel meer sprekers zijn en er een nieuwe lichting is die dit ondertussen ook kan doen (én doet). Als zijn drukke agenda het toelaat verzorgt hij nog wel voor diverse instellingen trainingen of toespraken, en bij rondetafelgesprekken en discussiepanels is hij nog altijd een graag geziene gast.