Het resultaat van onze professionalisering en het toepassen van onze compacte studiemethode is alhamdoelillah – met de gunst van Allah/God – meer dan wij ooit durfden te dromen. Mensen hadden Dar-al-‘Ilm nu echt ontdekt. In korte tijd wist het Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm uit te groeien tot de voornaamste particuliere zelforganisatie op het gebied van islamstudies in Nederland.

In de naamgeving werd “Instituut voor Islamstudies” nu prominenter naar voren gebracht. De naam Dar-al-‘Ilm bleef echter in de monden van de mensen hangen. De combinatie is dan ook altijd behouden gebleven.