Dar-al-‘Ilm kent sinds het begin een energieke historie. Sinds de start van studies in 2000 is Dar-al-‘Ilm weten uit te groeien tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland.

Het begon in Den Haag in het jaar 2000. Het initiatief kwam van grondlegger en oprichter Saoed Khadje die toen al een jaar aan het concept werkte. Het is pionierswerk gebleken voor dit type islamonderwijs in Nederland: part-time islamstudies voor volwassenen, volledig verzorgd in de Nederlandse taal, neutraal en academisch van opzet met uniek zelf vervaardigd materiaal. Dat was er in die tijd nog niet op die manier. Het begon als iets eenvoudigs en van lokale omvang, zonder grote ambities behalve dat we de mensen wilden uitleggen over de Islam. Dat het de grootste particuliere onderwijsinstelling van Nederland zou worden konden we toen nog niet eens van dromen. En alle lof en dank komt Allah toe.

Eind 1999 ontmoetten Saoed Khadje en Remy Soekirman elkaar ongepland voor het eerst. Khadje en Soekirman klikten gelijk en het idee werd Soekirman voorgelegd. Hij was direct enthousiast en stapte aan boord.

Het duurde niet lang voordat sympathisanten zich aandienden om als vrijwilliger actief te zijn voor Dar-al-‘Ilm. Het was een enthousiast team bestaande uit moslims van de tweede generatie in Nederland. Mensen van verschillende culturele achtergronden werden verenigd. Zij kenden de westerse samenleving en wisten wat er leefde onder de moslims. Ze kenden ook het ontbreken van gedegen educatie over het geloof in de taal die de opkomende generatie sprak: het Nederlands. Er was behoefte aan een instelling die om kon gaan met de diversiteit van de moslimgemeenschap en die hun vraagstukken en behoeften begrepen. Bij de totstandkoming werden islamdeskundigen geraadpleegd van de voormalige universiteiten waar Khadje en Soekirman studeerden om het concept en aanpak van werkwijze te bespreken.