Eind mei 2010 werd het 2e Nationaal Islam Congres (NIC) georganiseerd. Dit keer in de RAI Amsterdam. Wederom was het een geslaagd congres, met geleerden uit binnen- en buitenland, het grote islamdebat met politici uit de Tweede Kamer, prachtige Koranrecitaties en acapella anasheed. Wederom waren er veel bekende Nederlandstalige sprekers aanwezig. Er was ook een beursruimte met diverse standhouders en een grote boekenmarkt. Dit jaar werd tevens de NIC-Awards geïntroduceerd voor mensen met een bijzondere verdienste ten behoeve van de Islam of de moslimgemeenschap of die we wensten aan te moedigen. Ondanks dat de kosten van het congres bij lange na niet gedekt waren, was het voor ons een geslaagd congres en op dat moment een absolute mijlpaal. Het streven was, en is nog steeds, om mensen nader tot elkaar te brengen en het gevoel van saamhorigheid te stimuleren.