Voor de eerste keer starten wij met de Koranacademie. Het was een ambitieus en zwaar project. Een primeur in Nederland. Het was een tweejarige opleiding gericht op woord-voor-woord leren begrijpen van de Koran. De studie was op de eerste plaatst gericht op het leren begrijpen van de betekenissen van de woorden in de Koran. Dit ging gepaard met tafsier: uitleg van de teksten. De studenten kregen ook een introductie tot tadjwied en oefenden op de techniek van het reciteren. Het was voor velen een pittige studie en niet iedereen hield het vol. In juni 2012 werd de studie afgerond en de reacties van de studenten en wat zij hebben bereikt maakte ook bij ons de nodige emoties los.