In januari 2016 stond Dar-al-‘Ilm stil bij haar vijftienjarig bestaan. Het is een mijlpaal dat een zelforganisatie zonder enige subsidie, schenking of donatie zo lang weet te bestaan. Het was dan ook een moment om stil te staan bij de Vrienden van de organisatie die zich gewillig inzetten. Dankbaarheid is het goede woord.