In 2010 ‘vierden’ wij ons 10-jarig jubileum. Wij verzorgden ‘De Islamstudie 2010’ als speciale studie. Wij sloten het studiejaar af met een KennisQuiz voor de studenten, met als hoofdprijs een volledig verzorgde vijf-sterren ‘Umrah reis naar Mekka en Medina voor twee personen. De quiz was een spannende ‘afvalrace’ in de stijl van 1 tegen 100. De winnares had bovendien terecht gewonnen. Zij bleek ook nog het hoogste cijfer voor het examen te hebben behaald.