Veel geleerd over de geschiedenis van de Hadith, over de overleveraars en over de diverse manieren om een Hadith te kunnen beoordelen en vertrouwen.