Deze studie heeft mij veel nieuwe en waardevolle inzichten gegeven in Hadith, Hadith wetenschappen en het leven van bekende Hadith geleerden/verzamelaars. Ik ben erg onder de indruk van de methode die men gebruikte om Hadith te verzamelen en te beoordelen op authenticiteit. Kortom, de studie heeft mij zeker verrijkt met nieuwe kennis en handvatten om zelf meer onderzoek naar Hadith te doen.