Voordat ik met de studie begon had ik verwacht dat we de Koran vanaf de eerste tot de laatste bladzijde zouden doornemen en je uitleg kreeg voor de betekenis. Tijdens de studie als eerst de Koran in de context geplaatst van de tijd waarin de Koran werd geopenbaard. Vervolgens is de context verdeeld in verschillende fasen van Profeetschap van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem). Dit in combinatie met de gedetailleerde uitleg van Ustad Saoed Khadjé is van ongekende waarde geweest voor mij persoonlijk. Hiermee heeft de studie mij niet alleen de Koran uitgelegd, maar ook uitgelegd wie ik ben als Moslim en wat Allah Subhanahu wa ta’ala van mij verwacht als Moslim. Dit zijn zaken waarmee ik in het verleden worstelde door de vele onderwerpen die ik hoorde en waarover ik las, maar niet aan elkaar kon knopen. Om deze reden kan ik deze studie aan iedereen aanbevelen die verder wilt komen in zijn geloof, maar ook aan niet-moslims die de échte Islam willen leren kennen in een maatschappij waarin de Islam door velen wordt gestigmatiseerd.