Ustadh Saoed Khadje is de oprichter en leidinggevende van het Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Hij is docent islamwetenschappen en doceert vooral over de Koran en context gerelateerde onderwerpen, waaronder Koranexegese (tafsier), godsdienstgeschiedenis en de sociale context van de openbaring ten tijde van het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). De ustadh is een bevlogen en krachtige spreker: een motiverende docent die telkens weer de hersens weet te prikkelen of de harten weet te raken, vaak ook met een vleugje humor.

Hij laat steeds de Islam in perspectief zien en geeft de nodige inzichten om de Islam, alsook haar bronnen, goed te kunnen begrijpen. Hij toont iedere keer weer het belang van kennis over historische ontwikkelingen en het effect daarvan op het religieuze denken en handelen. Zijn studievelden zijn dan ook de historische context van biografie van de Profeet, historiografie, klassieke geschiedenis van de Islam, historisch-religieuze ontwikkelingen op het gebied van de theologische stromingen, interpretatieleer, hadiethwetenschappen en de islamitische rechtsgeschiedenis. Verder doceert hij over moslimminoriteiten in westerse samenlevingen en enkele shari’ah-gerelateerde thema’s, in het bijzonder het islamitisch familierecht en islamitisch financieren.

Ustadh Saoed heeft een universitaire islamstudie genoten aan de International Islamic University Islamabad – Pakistan (IIUI), aan de faculteit van Oesoel ad-Dien (Islamitische Theologie) met een specialisatie in de vergelijkende godsdienstwetenschap. Tijdens zijn studieperiode raakte hij tevens verbonden aan de Da’wah Academy (gerelateerd aan de IIUI), waar hij deel uitmaakte van een meerjarige trainings- en researchprogramma in Islamic Law and Contemporary Thought (islamitische rechtsgeleerdheid en het hedendaagse denken). In Islamabad heeft hij vervolgens een jaar islamstudies onderwezen aan de University College Islamabad en de Alta Vista College. In Dubai en Abu Dhabi volgde hij trainingen in islamic finance en shari’ah compliancy (islamitisch financieren en compatibiliteit tussen reglementen van de islam en de wet en regelgeving in een land). In Nederland heeft hij gewerkt met en onderzoek verricht voor erkende financiële instellingen en overheden rondom de totstandkoming van het islamitisch financieren voor de woningmarkt.

Naast zijn werkzaamheden als docent en researcher is hij tevens raadsman bij Nasiha Consultancy, welke onderdeel is van Dar-al-‘Ilm. Hij bemiddelt (‘mediation’) in kwesties die betrekking hebben op het huwelijk, huwelijksconflicten en scheiding en heeft veel mensen daarmee weten te helpen.

Ustadh Saoed is iemand die betrokken is bij de samenleving en staat steeds klaar voor mensen. Sinds jaar en dag spant hij zich in voor de vooruitgang van de moslimgemeenschap en vanuit die betrokkenheid nam hij het initiatief voor Umpowermant®, die zich inzet voor het maatschappelijk krachtig maken van moslims. Als zijn drukke agenda het toelaat verzorgt hij voor diverse instellingen trainingen en toespraken, en bij rondetafelgesprekken en discussiepanels is hij een graag geziene gast.