Skip to content

Islamitisch Familie- en Erfrecht

De Islam kent bepalingen over persoonlijke relaties, trouwen, scheiden en nalatenschap bij overlijden. Moslims worden hiermee geconfronteerd, ook in de Nederlandse samenleving. Omdat men vaak niet bekend is met deze bepalingen kan er veel mis gaan of kunnen er misvattingen ontstaan.

In deze studie wordt aan de hand van wetteksten uit de Koran en betrouwbare profetische overleveringen het familie- en erfrecht duidelijk en gestructureerd uitgelegd. Tijdens de uitleg hoor je tevens over de historische context van voorschriften en standpunten van rechtsscholen over bepaalde kwesties. Deze worden beknopt en neutraal toegelicht. Het zal jouw inzicht doen verbreden en een beter begrip geven. Tijdens de studie wordt ook stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims hier in Nederland.

De studie is werkelijk verhelderend, omdat je kwesties gaat begrijpen die eerder onbekend, onduidelijk of verwarrend voor je waren. Kennis van het islamitisch familie- en erfrecht is voor iedereen nuttig, misschien wel onmisbaar.

Lees snel verder op de andere tabbladen over de inhoud van de studie en schrijf je daarna in, je zult er geen spijt van krijgen.

Studie duur:
7 weken
Standaard lestijden:
18:15 – 21:15
Studiebelasting:
1 keer per week en huiswerk
Vooropleiding:
niet nodig
Niveau:
HBO/WO; hoorcollegevorm, interactief

Investering: € 225,00

Voorschriften en bepalingen uit de Koran worden simpel maar duidelijk uitgelegd
Je krijgt de nodige diepgang in teksten
Het is een investering voor het leven

Wat voor kennis doe je op tijdens de studie?

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden tijdens de studie:

Korte inleiding in het islamitisch recht
Huwelijksrecht
Mahram-structuren en sociale omgangsvormen
Relaties, partnerkeuze en de verloving
Huwelijksbeletselen, huwelijkssluiting en de huwelijkse voorwaarden
Huwelijksregistratie
Rechtsgevolgen van het huwelijk
Islamitisch huwelijksvermogensrecht
Huwelijksconflict, ontwrichting, bemiddeling en verzoening
Huwelijksontbindingsrecht
Scheiden en scheidingsvormen
Rechten van een kind en alimentatie
Afstamming, erkenning, adoptie en pleegouderschap
De rechten en plichten uit verwantschap
Gezag, voogdij en verzorgingsrecht
Het naamrecht
Afwikkelingen bij levenseinde en sterven
Erfrecht en wettelijke erfdelen
Schenkingen
Testament en wilsbeschikking

Zie je ons graag bij jouw in de buurt?

Laat hieronder je interesse weten help ons om te weten waar we studies moeten organiseren!
Bij genoeg interesse zullen we zeker de mogelijkheden bekijken om hieraan te voldoen.

Selecteer de stad waar je het dichtbij woont.