Skip to content

Introductie tot de Hadith

De overleveringen (hadith) leren ons over het leven van de Profeet en dienen tevens als bewijsvoering bij theologische en juridische kwesties. Maar hoe betrouwbaar zijn de overleveringen dat deze eigenlijk als bewijs kunnen dienen?

De Koran is het Woord van Allah en de uitleg of toepassing ervan is af te leiden uit overleveringen (hadith) over de soennah (het voorbeeld of de uitleg) van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). De overleveringen (hadith) leren ons over het leven van de Profeet en dienen tevens als bewijsvoering bij theologische en juridische kwesties. Maar hoe betrouwbaar zijn de overleveringen dat deze eigenlijk als bewijs kunnen dienen? Tegenwoordig zien we steeds vaker discussies hierover, maar zijn het wel nieuwe discussies?

Wat weet jij er eigenlijk over?

Wat weet jij over de hadith? Weet jij hoe is bepaald welke overleveringen wel of niet betrouwbaar zijn en wat voor criteria daarbij zijn gebruikt? Wie de geleerden waren die dit bepaalden? Hoe zij de overleveringen hebben onderverdeeld? Hoe zij hun werken hebben opgesteld en hoe betrouwbaar hun compilaties zijn? Hoe jij hadithverzamelingen zoals die van Imam Al-Bukhari en Imam Muslim beter kunt begrijpen? Wat de valkuilen zijn in de wijze waarop oriëntalisten en modernisten hadith benaderen? En hoe de soennah wordt verdedigd?

Leer in korte tijd over hadith

De studie ‘Introductie tot de Hadith’ is meer dan interessant. Aan de hand van hadithteksten krijg je antwoorden op bovengenoemde vragen en je leert tegelijkertijd over de soennah. Dat maakt het des te boeiender. Dit vakgebied wordt op een heel toegankelijke manier overgebracht, zonder daarbij afbreuk te doen aan de diepgang. Na het volgen van deze studie zal je in staat zijn de hadith en de bijdrage van hadithgeleerden zoveel beter te begrijpen en te waarderen.

Studie duur:
8 weken
Standaard lestijden:
18:15 – 21:15
Studiebelasting:
1 keer per week en huiswerk
Vooropleiding:
niet nodig
Niveau:
HBO/WO; interactief

Investering: € 95,00

Leer in korte tijd over hadith
Leer over de soennah
De bijdrage van de hadithgeleerden beter begrijpen

Wat voor kennis doe je op tijdens de studie?

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden tijdens de studie:

De wetenschap van de hadith
Hadith als bron
Hadithterminologieën
Hadithliteratuur
Inzicht in de werken van Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal en Imam Al-Daraqutni
De studie over overleveraars
Het beoordelen van hadith
Conflicterende, zwakke en verzonnen overleveringen
De 20e eeuwse 'revival' van hadith
Oriëntalisten en modernisten en hun benadering van hadith

Zie je ons graag bij jouw in de buurt?

Laat hieronder je interesse weten help ons om te weten waar we studies moeten organiseren!
Bij genoeg interesse zullen we zeker de mogelijkheden bekijken om hieraan te voldoen.

Selecteer de stad waar je het dichtbij woont.