Skip to content

De Koran van Kaft tot Kaft

Doe in korte tijd kennis op van onschatbare waarde: bestudeer in één studiejaar de gehele Koran van kaft tot kaft. Leer over de inhoud, thema’s en structuur van iedere soerah van de Koran. Doe interessante inzichten op over hoe verschillende teksten in de Koran verband houden met elkaar en leer het taalgebruik in de Koran begrijpen.
Studie duur:
32 weken
Standaard lestijden:
18:15 – 21:15
Studiebelasting:
1 keer per week en huiswerk
Vooropleiding:
niet nodig
Niveau:
HBO/WO; hoorcollegevorm

Een verrijking van je leven

De Koran spoort ons aan om na te denken over de verzen, boodschap en schoonheid ervan. Sterker nog, de Koran zal een bewijs voor of tegen ons zijn op de Dag des Oordeels. Daarom is het ons bevolen de Koran te lezen en te weten wat erin staat. Deze studie is voor iedereen belangrijk. Des te meer omdat er in de boekhandels nog geen Nederlandstalig boekwerk of complete tafsier bestaat die de Koran in zijn geheel uiteenzet.

Wie op eigen houtje op zoek gaat naar verdieping over de Koran of de Islam, doet dit meestal via het internet. Deze staat vol met vaak onsamenhangende informatie waardoor velen niet weten waar of hoe te beginnen. Daar komt nog bij dat men zelden een artikel op het internet compleet uitleest. Men klikt al snel weer verder. Zelfstudie aan de hand van filmpjes op het internet of losse artikelen is dan ook niet hetzelfde als de Koran bestuderen onder begeleiding. Een studie met een docent kan je verdieping, inzichten en handvatten meegeven. Er zit structuur in.

Zelfstudie werkt doorgaans niet. Deze studie geeft je structuur.

Wie voor zijn of haar begrip van de Koran vooral afhankelijk is van Koranvertalingen zal ook zeker veel baat hebben bij deze studie. Koranvertalingen zijn namelijk altijd beperkt in de keuze van bewoordingen. Hierdoor komt een Koranvers soms niet tot zijn volste recht of geeft het niet de betekenis of het begrip weer zoals het eigenlijk is bedoeld.

In deze studie wordt de Koran uitgelegd vanuit de structuur en achtergrond van de soerahs. De chronologie, achtergronden en verbanden tussen teksten en thema’s worden je duidelijk. Belangrijke kernwoorden worden verklaard zodat je een beter begrip krijgt van de teksten. Je krijgt verdieping waar Koranvertalingen tekort schieten of zelfs de plank mis slaan. Door deze studie krijg je een heel goed overzicht van de Koran en ga je het gelijk een stuk beter begrijpen.

Deze studie zal je de Islam in helder perspectief laten zien. En dat is belangrijk in een tijd dat de Islam erg onder vuur ligt, er van alles wordt gezegd over de Koran en moslims te vaak om een antwoord verlegen zitten. Mensen hebben behoefte aan kennis en uitleg over de Koran. Deze studie is dan niet alleen enorm van nut voor jezelf en je persoonlijke groei, maar het zal ook van baat zijn mocht je iets over de Koran willen uitleggen aan anderen en/of misverstanden willen wegnemen.

Je hebt het druk. Daarom is dit perfect.

Dat je zo een prachtige studie als de ‘Koran van Kaft tot Kaft’ nu gewoon in Nederland kunt volgen, is werkelijk een buitenkans. En het neemt bovendien niet veel tijd van je drukke leven in beslag; je volgt één avond in de week les en daarbij doe je zo veel waardevolle kennis op. Tijdens de studie krijg je ook lees- en zoekopdrachten mee waardoor je kennis en inzicht over de Koran nog meer zal toenemen.

De didactische aanpak

Tijdens de studie worden de soerahs van de Koran van begin tot eind thematisch uiteengezet. Dit houdt in dat de teksten die in een soerah ‘bij elkaar horen’ worden uitgelegd en daarna wordt het volgende ‘tekstblok’ uitgelegd en zo verder. De inhoudelijke aspecten die hierboven zijn genoemd maken deel uit van de uitleggen. Met deze methode krijg je een goed overzicht van de samenhang en structuur van de Koran. De Koran wordt zeker begrijpelijker voor je en je gaat makkelijker intertekstuele verbanden kunnen leggen.

In deze studie wordt de Koran uitgelegd aan de hand van klassieke topwerken zoals Tafsier Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir en Al-Suyuti. In de uitleg wordt er tevens een vertaalslag gemaakt naar onze huidige realiteit. Hierdoor wordt de boodschap van de verzen uit de Koran heel actueel en relevant voor je. Je zult geïnspireerd raken en de Koran zal je leven zo veel meer verrijken.

Wacht niet te lang met inschrijven

Dar-al-‘Ilm is in Nederland de eerste en enige aanbieder van een studie als deze. Iedere keer wanneer deze studie wordt aangeboden, zitten de klassen snel vol alhamdoelillah (en alle lof daarvoor komt toe aan Allah). Het kunnen volgen van de studie ‘De Koran van Kaft tot Kaft’ is een echte kans. Veel mensen vragen naar deze studie en verlangen ernaar. Als je het zou willen volgen, dan adviseren wij je vanuit onze ervaringen niet te lang te wachten met inschrijven.

Investering: € 495,00

Een verrijking van je leven
Je hebt het druk, daarom is dit perfect
Deze studie geeft je structuur

Wat voor kennis doe je op tijdens de studie?

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden tijdens de studie:

Inleiding tot de Koran
Structuren van al de soerahs (hoofdstukken van de Koran)
Thematische uiteenzettingen van al de soerahs (hoofdstukken)
Uitleg van Koranverzen (tafsier)
Lessen uit de soerahs en verzen
Uitleg van de thema's en onderwerpen van de Koran
Uitleg van de deugden van al de soerahs van de Koran en jouw voordeel daarbij
Achtergronden en chronologie van soerahs en verzen
Specifieke redenen van openbaringen belicht (asbaab an-noezoel)
Kennis over de tijd en het leven van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem)
Verhalen van de profeten (vrede zij met hen) en de lessen daaruit
Verbanden tussen de profetenverhalen en het leven van Muhammad (vrede zij met hem)
Woordenschat en terminologieën van de Koran (Kalimat al-Qur'an)
Nederlandse equivalenten van Arabische woorden
De stijl en benaderingen van Nederlandse Koranvertalingen
Omgang met verschillende Koranvertalingen (incl. feitelijke inzage in al de Nederlandse edities)
Woordgebruik, stijl en beeldspraak in de Koran
Wetenschappelijke feiten in de Koran
Versterken van uw band met de Koran

Onze cursisten aan het woord

Het was een erg leerzaam programma. Beknopt maar ook erg duidelijk. Ik ben de Hadith meer gaan waarderen omdat ik nu de achtergrond ken en weet hoeveel de geleerden hebben ingezet om zulke werken neer te zetten. Ik raad deze studie zeker aan. Nog beter; ik raad alle studies van Dar-al-‘Ilm aan.
Het was super leerzaam! Aangezien Arabisch niet mijn moedertaal is, leek het me in het begin vrij lastig. Door de manier waarop les wordt gegeven had ik het echter snel door! Ik vond de methode super en ik kan nu na 4 zondagen zeggen dat ik de Koran kan lezen! Ik ben erg dankbaar!
Briljant onderwezen. Ik heb ontzettend veel wijze lessen uit de cursus gehaald. Complimenten en bedankt voor alle handige tips en onderbouwing. Ook de nodige steun gehad van mijn mede-studenten. Gezellige en leerzame bijeenkomsten.
Leerzaam, interessante cursus die je de nodige basis geeft om verder onderzoek te doen naar Islamitische psychologie. Waar men te ‘lui’ voor is om basiskennis op te doen, is deze cursus een mooi moment. Wil je meer weten over wat de Islam zegt over moderne psychologie en hoe de Islam daartegenover staat? Dan is deze cursus zeker een mooie stap voor kennis en leidraad.
De studie heeft mij doen realiseren dat ik zo weinig weet. De studie heeft mijn blik verbreed en heeft veel dingen verklaard. Zo’n studie volgen is essentieel. De dingen die ik heb geleerd zijn ook geen dingen die je van thuis meekrijgt, het is van een hoger niveau. Zelf een studie starten is complex omdat je niet weet wat je kunt aannemen omdat er te veel is en van verschillende groeperingen.
Ik had niet verwacht dat ik na 4 zondagen al uit de Koran zou kunnen lezen. De lessen zijn erg goed voorbereid en perfect voor beginners. Omdat ik geen letter kende was ik bang dat ik het niet goed zou kunnen volgen, maar de docenten houden rekening met iedereen en passen het tempo aan. Ik raad deze cursus aan iedereen aan. Het is masha’Allah prachtig om te zien hoe makkelijk Allah het voor ons maakt om zijn woorden te kunnen lezen. Kortom, ik ben erg tevreden met het resultaat en met de docent en de begeleiding.
Vorige
Volgende

Andere interessante studies

In de studie ‘Islam voor beginners’ wordt de basis van de Islam op een eenvoudige en duidelijke manier stap voor stap uitgelegd. Je leert zowel over de grondbeginselen van het geloof als over de praktische handelingen die verbonden zijn aan het bidden.
De werking van de menselijke psyche willen doorgronden en het willen verklaren van emoties en gedrag, heeft menig filosoof, theoloog, ethicus of wetenschapper al vele eeuwen beziggehouden. Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen in bepaalde situaties of onder bepaalde omstandigheden?

Zie je ons graag bij jouw in de buurt?

Laat hieronder je interesse weten help ons om te weten waar we studies moeten organiseren!
Bij genoeg interesse zullen we zeker de mogelijkheden bekijken om hieraan te voldoen.

Selecteer de stad waar je het dichtbij woont.