Skip to content

De Koran van Kaft tot Kaft

Jij wilt de Koran goed begrijpen en bij ons kan dat. In slechts één jaar leer jij over de achtergrond, inhoud, thema’s, structuur en samenhang van iedere soerah (hoofdstuk) van de Koran. Door de uitleg en interessante inzichten zal jij gaan inzien hoe verschillende teksten en soerahs in de Koran verband houden met elkaar. Hierdoor ga jij de Koran gelijk veel beter begrijpen. De studie is gewoon in de Nederlandse taal en het wordt inspirerend uitgelegd. Je doet betrouwbare kennis op vanuit de Koran, Soennah en authentieke bronnen. Als jij werkelijk de Koran wilt leren begrijpen, lees dan vooral verder en schrijf je gelijk in. Gebruik geen excuus om het nog langer uit te stellen. 

Jij wil de Koran begrijpen, maar waar te beginnen? 

Dit is je kans om de Koran door te nemen onder begeleiding van een gekwalificeerde islamdocent, de welbekende Ustadh Saoed Khadje. Kijk, iedereen kan een Koranvertaling pakken en beginnen te lezen. Maar dat betekent niet automatisch dat je ook alles goed begrijpt. Je kunt uiteraard op zoek gaan naar informatie op het internet. Daar is van alles te vinden. Maar waar te beginnen en hoe te filteren?
Er is zoveel, dat je door de bomen het bos niet eens meer ziet. Als je niet exact weet waar je nu eigenlijk naar op zoek bent, dan wordt het lastig en haak je al snel af. En zelfs als je iets denkt te hebben gevonden, hoe vaak lees jij een artikel op het internet compleet uit? Voordat je het weet klik je alweer verder naar een ander artikel. Losse artikelen lezen of losse filmpjes kijken op YouTube is ook meestal onsamenhangend. Dat bevordert het leren niet. Zelfstudie is daarom op geen enkele wijze te vergelijken met het bestuderen van de Koran onder begeleiding van een docent, die jou gestructureerd de nodige verdieping, inzichten en handvatten kan meegeven. En dat is nu juist wat wij jou kunnen bieden.

Word ook een Student van de Koran

Een deelnemer worden van deze studie is werkelijk heel bijzonder. Wij overdrijven niet als we dit zeggen. Nergens anders wordt een studie als deze aangeboden, want Dar-al-‘Ilm is in Nederland de eerste en enige aanbieder ervan. Dit verklaart ook waarom zoveel mensen De Koran van Kaft tot Kaft willen volgen. De beurt is nu aan jou om ook een Student van de Koran te worden.

Wat je gaat leren is heel simpel: jij gaat de Koran goed leren begrijpen. Daar is wel het één en ander voor nodig. Hieronder staat een overzicht van onderwerpen die behandeld gaan worden tijdens de studie. Deze onderdelen zijn geïntegreerd in de lessen en je krijgt alles geleidelijk mee. Dit is een heel fijne en gestructureerde manier van studeren.

Inleiding tot de studie van Koran

 • Instructies voor het bestuderen en begrijpen van de Koran
 • Inleiding tot de Koran, Korangeleerdheid en Koranexegese
 • De stijl en benaderingen van Nederlandse Koranvertalingen
 • Omgang met verschillende Koranvertalingen
 • Uitleg van de thema’s en onderwerpen van de Koran
 • Inzicht in de vorming van religies
 • De Israëlieten, de vorming van het Christendom en de achtergrond van Arabië

Uitleg van de soerahs (hoofdstukken van de Koran)

 • Uitleg (tafsier) van Koranverzen
 • Structuren van al de soerahs
 • Thematische uiteenzettingen van al de soerahs
 • Lessen en inzichten uit de soerahs en verzen
 • Deugden van soerahs
 • Kennis over de volgorde van openbaringen
 • Achtergronden, context en chronologie van soerahs en verzen
 • Specifieke redenen van openbaringen belicht (asbaab an-noezoel)
 • Sierah (biografie) : kennis over de tijd en het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem)
 • Inzicht in hoe de tijd en het leven van de profeet Muhammad verband houden met verzen in de Koran

Profetenverhalen

 • Verhalen van de profeten (vrede zij met hen) en de lessen daaruit
 • Verbanden tussen de profetenverhalen en het leven van Muhammad (vrede zij met hem)
 • Bijbelteksten in het licht van de Koran

Woordbetekenissen

 • Woordenschat en terminologieën van de Koran (Kalimat al-Qur’an)
 • Taalgebruik, stijl en beeldspraak in de Koran
 • Correcties en aanvullingen in Koranvertalingen

Is deze studie wel iets voor mij?

Als jij de Koran niet wilt begrijpen, dan niet. Wil jij echter…
1. een betere band krijgen met de Koran,
2. niet eerst een jarenlange Arabische taalstudie hoeven te volgen om de Koran beter te kunnen begrijpen,
3. enorm groeien in kennis over de Koran en de Boodschap van de Islam,
4. de Koran uitgelegd krijgen vanuit betrouwbare bronnen,
5. een sterk fundament hebben voor het bestuderen van de Islam,
6. sterker in je geloof staan en kracht kunnen putten uit jouw geloof en de Koran,
7. over de Koran kunnen vertellen aan jouw naasten of jouw kinderen,
8. een Student van de Koran worden… dan is dit zéker de studie voor jou!

En dan nog het volgende…

 • De studie is toegankelijk voor elke volwassene. HBO/WO denkniveau, maar dit is geen pré.
 • Er is geen bepaalde vooropleiding nodig en kennis van de Arabische taal is ook niet nodig. Sterker nog, het is juist voor mensen die de Arabische taal niet machtig zijn en geen toegang hebben tot Arabischtalige werken met uitleg over de Koran.
 • Als jij afhankelijk bent van Koranvertalingen gaat deze studie jou zeker van nut zijn. Door de beperkte en selectieve woordkeuzes en door onvoldoende verklaringen, kunnen Koranteksten soms niet goed tot hun recht komen. Jij zult straks beter weten.
 • Als jij niet langer om antwoorden verlegen wilt zitten wanneer er van alles wordt gezegd over de Koran en de Islam of wanneer er misverstanden zijn, dan zal deze studie jou zeker van nut zijn. Jij zult voortaan weten wat er in de Koran staat.
 • Als jij een druk leven hebt is dit een uitkomst. Je kunt nu de Koran bestuderen waar en wanneer je wilt.
 • Als jij wordt opgeslokt door het dagelijkse leven en je een moment wilt hebben om (spiritueel en mentaal) op te laden, dan gaat deze studie je daar zeker bij helpen. Deze studie geeft een doel en waarde aan jouw leven.

Hoe gaat de uitleg van de Koran in zijn werk?

1. Een reis door de Koran
Tijdens de studie word je als het ware meegenomen in een reis door de Koran. Je bestudeert de Koranteksten zoals het werd geopenbaard in de tijd van de profeet Muhammad (vrede zij met hem).

2. Context en samenhang
Je krijgt kennis mee over de chronologie, achtergronden, context, en intertekstuele verbanden van al de soerahs (hoofdstukken).

3.Thematisch
De soerahs van de Koran worden van begin tot eind thematisch uiteengezet. Dit houdt in dat de teksten die in een soerah ‘bij elkaar horen’ worden uitgelegd en daarna wordt het volgende ‘tekstblok’ uitgelegd en zo verder. Hierdoor krijg je een goed overzicht van de samenhang en structuur van elke soerah, waardoor je de hele Koran gelijk een stuk beter gaat begrijpen.

4. Neutraal
Je leert de Koran helder en neutraal begrijpen en vooral vanuit de context van openbaring. Hierdoor kom je tot het zuiverste begrip. De studie is vrij van allerlei ingewikkelde en eeuwenlang durende theologische en juridische interpretaties en discussies tussen groeperingen en rechtsscholen. Deze zijn soms zo complex en gedetailleerd, dat het voor de gemiddelde persoon niet meer te volgen is. Deze studie richt zich dan ook niet hierop.

5. Jouw realiteit
Door eerst de Koranverzen te kennen vanuit de historische context en tekstbegrip, kan er een gepaste vertaalslag worden gemaakt naar onze huidige tijd en jouw eigen realiteit. Hierdoor wordt de boodschap van de verzen uit de Koran heel actueel en relevant voor je. Je zult geïnspireerd raken en de Koran zal je leven zo veel meer verrijken.

6. Koranvertaling
Tijdens de lessen heb je een Koranvertaling bij de hand, waar je aantekeningen bij zult maken. Over bruikbare vertalingen en aanvullende literatuur krijg je bij de eerste les meer te horen. Je zult dan ook een mail ontvangen met meer informatie over de eventuele aanschaf van deze boeken.

7. Zelfonderzoek
Je kunt lees- en zoekopdrachten krijgen, waardoor je kennis en inzicht over de Koran nog meer zal toenemen.

8. Voorbereidend lezen
Ter voorbereiding op de eerstvolgende les wordt jou steeds aangegeven wat je alvast moet doornemen. Een goede voorbereiding is al het halve werk.

Bronnen

 • Wij hebben een privébibliotheek tot onze beschikking met meer dan 6500 boekwerken over de Koran, interpretatieleer, hadith, fiqh, theologie, Arabische taal, biografie van de profeet Muhammad (vrede zij met hem), geschiedenis van de Islam, islamitische rechtsgeleerdheid, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Bijbelstudies en nog zoveel meer verdiepende werken over specifieke onderwerpen van de Islam. Om al de boektitels die in de kasten staan hier op de website op te sommen neemt veels te veel ruimte in en het zal velen ook niet zoveel zeggen, al is het best wel imposant. Naast al de fysieke boeken beschikken we ook nog eens over zoveel meer enorme compendia aan werken die we hebben als digitale boeken. Genoeg om ons steeds bezig te houden in ieder geval.
 • De studie De Koran van Kaft tot Kaft komt voort uit jarenlange bestudering en onderzoek van de Koran en de diverse vakgebieden daaromtrent, biografie van de profeet Muhammad, geschiedenis van de Islam, islamitisch recht, vergelijkende godsdienstwetenschappen en kritische Bijbelstudies. De vruchten hiervan zijn te merken tijdens de uitleggen.
 • Bij de uitleg wordt vaak referentie gemaakt naar verklaringen en inzichten die te vinden zijn in klassieke, betrouwbare en alom geaccepteerde topwerken zoals de tafsierwerken van Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, en Al-Suyuti en natuurlijk hadiethwerken zoals Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim en andere hadithwerken met hun uitleggen. Daarnaast wordt er ook verwezen naar biografische werken over profeten.

Hoe werkt het volgen van de lessen op jouw leeromgeving?

1. Een les bestaat uit 2 delen
Elke les duurt 2½ tot 3 uur en bestaat uit een deel 1 en 2. Dit maakt het voor jou gemakkelijker om de les te volgen. Je hoeft dus niet 3 uren achter elkaar de les te volgen. Bij elk deel wordt aangegeven hoelang dat deel duurt en je krijgt voor elk deel 48 uur de tijd. Het is ook mogelijk om deel 1 en deel 2 op verschillende dagen te volgen. Wel zo fijn en handig.

2. Het volgen van de actuele les
Iedere maandag om 00:00 uur start er een nieuwe lesweek en wordt er nieuwe les beschikbaar gesteld op jouw persoonlijke online leeromgeving. Deze blijft een week lang als actuele les (“de laatste nieuwe”) op je leeromgeving staan t/m zondag 23:59 uur. Je kunt zelf beslissen wanneer jij in die week de actuele les wilt volgen. Jij bepaalt dus jouw studiemoment. Vanaf het moment dat je een les(deel) ontgrendelt, heb je 48 uur de tijd om je les volledig te volgen. Wij adviseren je om een vast moment in je agenda te plannen voor het volgen van de les.

3. Terugkijken van een gemiste les
Is het je niet gelukt om jouw les in de actuele lesweek te volgen, dan verschuift de niet ontgrendelde les automatisch naar jouw gemiste lessen op jouw online leeromgeving. Het fijne van een gemiste les terug kunnen kijken, is dat je de les kunt volgen op een moment dat het jou beter uitkomt en zo hoef je geen uitleg over de Koran te missen. Gemiste lessen die je niet ontgrendeld blijven beschikbaar tot het einde van jouw studiejaar.

4. Herhalen van een les
Als je een eerdere les(deel) op een later moment nog een keer zou willen bekijken, hetzij volledig of alleen een bepaalde soerah daarin óf om extra notities te maken, dan kan dat met je herhaallessen. Je kunt een herhaalles volgen wanneer jij daar zin in hebt en wanneer het jou uitkomt. Herhaallessen die je niet ontgrendeld blijven beschikbaar tot het einde van jouw studiejaar. Met de herhaallessen hoef je nooit meer iets te missen.

Wees een serieuze Student van de Koran

Ons studiesysteem is bewust zodanig opgezet om de druk erop te houden. Het is belangrijk om bij te blijven met de lesstof en deze niet te laten versloffen of gemiste lessen te laten opstapelen.

‘Kaft tot Kaft Standaard’ of ‘Kaft tot Kaft Premium’, de keuze is aan jou

Beiden zijn heel goed en duidelijk te volgen en je gaat erg veel leren. Het voordeel van de Premium is dat je ook de mogelijkheid hebt om vragen in te dienen (max 2 per les). De docent zal jouw vraag op de online leeromgeving persoonlijk beantwoorden of behandelen tijdens een online Q&A video. Deze video’s worden op je online leeromgeving geplaatst. Verder krijg je leuke kennistesten, zodat je weet of je iets hebt onthouden. Daarnaast krijg je verschillende bonusvideo’s van de docent. Met de Premium krijg je een beter persoonlijk begrip.

Wat heb je nodig bij de studie?

Meer details over welke Koranvertaling en aanvullende literatuur krijg je tijdens de eerste les uitgelegd. Ook over het bestellen van boeken krijg je te horen.

Inschrijven en betalen van het studiebedrag:

 • Het studiebedrag is voor een héél jaar.
 • Betalen in 3 termijnen is mogelijk. Deze optie wordt zichtbaar bij het afrekenen.
 • Wij hebben geen winstoogmerk en bekostigen de organisatie met de studiegelden.

Inloggen voor de les

Vlak voordat de studie start ontvang je via e-mail jouw inloggegevens en eerste studiedag informatie. Je logt in met jouw inloggegevens op onze eigen online leeromgeving (online.islamstudies.nl), waarna je de les kunt volgen via jouw pc of mobiele device (gebruik hiervoor Google Chrome).

Veelgestelde vragen

1. Geven jullie les vanuit een bepaalde stroming of gedachtegoed?

Ten eerste geven wij aan dat wij een soennitisch Instituut zijn. Ten tweede geven wij neutraal les en we baseren onze informatie altijd op de Koran, Soennah en betrouwbare overleveringen. Het doorgeven van betrouwbare kennis hebben wij hoog in het vaandel staan. We houden vast aan de tawhied (Enigheid) van Allah en alles wat ook maar enigszins verband kan houden met shirk (bijgeloof) wordt vermeden. We gaan ook niet in op zaken waar door de eeuwen heen theologische of regelgevende discussies over zijn tussen richtingen. De studie is erop gericht dat jij de Koran leert begrijpen vanuit de achtergronden en context van de soerahs, de structuren en samenhangen in de Koran en dat zo al de boodschappen in de Koran goed begrepen worden. Alle informatie qua uitleg (tafsier) komt uit betrouwbare en algemeen aanvaarde werken binnen de Ahl as-Soennah.

2. Kan dat wel? De hele Koran bestuderen in 1 jaar?

Jazeker, met onze ervaring hierin en aanpak kan het alhamdulillah. Was dit niet zo, dan konden we deze studie niet al jaren achter elkaar aanbieden. Bij de omschrijving van de studie kan je lezen waar de studie over gaat, wat er wordt behandeld en hoe het wordt behandeld. Uiteraard ben je nooit uitgeleerd over de Koran, maar deze studie helpt je enorm op weg.

3. Leer ik de Koran uit het hoofd bij deze studie?

Nee, het is geen memorisatie (hifz) studie. Deze studie betreft uitleg over de Koran en de inhoud ervan.

4. Is de studie te volgen als je geen Arabisch kunt lezen?

De studie wordt in het Nederlands verzorgd en bij elke les wordt er gewerkt met de Koranvertaling. Dus zelfs als je (nog) geen Arabisch kunt lezen kan je de studie absoluut volgen. Belangrijke Arabische Korantermen gaan verklaard worden en discrepanties in de Koranvertaling worden opgehelderd. De studie zal dus zeker van nut zijn als je afhankelijk bent van vertalingen. Arabisch kunnen lezen is geen vereiste voor de studie, maar dat je de Koran moet leren lezen in het Arabisch is iets waar iedere moslim naar moet streven. Hopelijk zal iedere moslim het kunnen in shaa Allah. We hebben hier trouwens een effectief leerprogramma voor: Koran leren lezen in 4 dagen.

5. Hoe ziet een les eruit? Wat zie ik in beeld?

Sowieso de docent, maar gelukkig wordt dat ook afgewisseld met visuele beelden zoals teksten, Koranverzen, recitaties, schema’s en animaties. Hierdoor blijft het levendig, boeiend en interessant. Wij willen jouw géén beleving meegeven zoals bijvoorbeeld te zien is bij een facebook live lezing of opname met een webcam, waarbij de hele tijd alleen de docent prominent in beeld te zien is en de kwaliteit matig is. Ons doel is om jou de Koran zo goed mogelijk te laten begrijpen en dat jij echt wordt meegenomen in de materie. Professionele lessen van hoge studiokwaliteit horen daarbij.

6. Ik kan niet elke les volgen. Heeft het voor mij wel zin om in te schrijven?

Laat je er niet van weerhouden kennis op te doen over de Koran. Al kan je niet elke keer de lessen volgen. Je hebt de mogelijkheid om het terug te kijken. Neem de stap om te leren, voordat het er nooit van komt.

7. Kan ik deze studie combineren met mijn school of werk?

In principe moet dat prima kunnen. Daarom geven wij onze studies juist in deeltijdvorm en in de avonduren. Het is wel een studie van één jaar. Je moet zelf even overwegen of het samen gaat met je school/werk. Dat is namelijk lastig voor ons te bepalen voor jou. Je hebt natuurlijk wel het gemak van online studeren en het terug kunnen kijken. Wij zeggen uiteraard: gewoon doen en leer over de Koran nu deze studie er is.

8. Is er huiswerk?

Op je online leeromgeving wordt aangegeven wat je alvast voorbereidend kunt doornemen voor de komende les. Een goede voorbereiding is het halve werk en je zult de stof dan ook beter oppikken. Naast de lessen krijg je ook leer- en zoekopdrachten. Dit is optioneel, maar zeker een aanvulling bij de studie en je eigen ontwikkeling.

9. Proefles

Vanwege het moeten inloggen op de online leeromgeving is een proefles niet mogelijk. Er zijn stukjes van de lessen (sneak peeks) te zien op de studiepagina en op onze social media kanalen.

 

10. Kan ik in termijnen betalen?

Ja dat kan. Bij het inschrijven kom je bij het volgen van de stappen vanzelf de optie tegen om te kiezen voor betalen in 3 termijnen.

11. Hoe zit het met mijn vakantie inplannen?

Op je online leeromgeving staat de jaarplanning met vermelding van de collegeweken. Je kan aan de hand daarvan zelf kijken wanneer je een vakantie wilt inplannen en de gemiste lessen kan je daarna terugkijken.

 

 

 

12. Wat is zo bijzonder aan deze studie?

Wat wij met deze studie aanbieden, biedt niemand anders aan. Wij hebben deze studie zelf ontwikkeld met een unieke opzet. Jij kunt er nu deel van uitmaken, alhamdulillah.

13. Ik wil graag volledig klassikaal. Kan ik niet liever wachten tot wanneer jullie dat weer aanbieden?

We raden je aan om de studie nu te volgen, want wat in de toekomst ligt weten wij niet. Zeker niet zolang er alom coronamaatregelen van kracht blijven. Daarom kunnen wij voorlopig geen klassikale jaarstudie van 32 weken aanbieden. Deze geven wij standaard in collegezalen van hogescholen, universiteiten en op onze eigen locatie in Den Haag. Het huren van schoolgebouwen is op dit moment haast niet mogelijk. Bovendien heeft online zoveel meer voordelen ten opzichte van klassikaal. Natuurlijk heb je bij klassikaal een andere beleving, maar de online lessen bieden zoveel meer qua inhoud, uitleg, visuals die je in beeld ziet, kunnen pauzeren, terugspoelen en gemiste lessen terug kunnen kijken. Dat kan allemaal niet bij klassikaal.

14. Krijg ik studentenkorting?

Voor de studie 'De Koran van Kaft tot Kaft' is er geen studentenkorting van toepassing. Wanneer er studentenkorting van toepassing is op een studie, dan zal dat vermeldt staan op de studiepagina.

15. Hoe zit het met het terugkijken van een les?

Als je een les niet op tijd hebt kunnen volgen, dan komt deze te staan bij je ‘gemiste lessen’ op jouw online leeromgeving. Het fijne van een gemiste les terug kunnen kijken is dat je de les kunt volgen op een moment dat jou uitkomt. Zo hoef je nooit uitleg over de Koran te missen.

16. Hoe heb ik contact met medestudenten?

Wij maken een besloten Facebook groep aan waar alleen de deelnemers van de studie in zitten. Hier kan je elkaar spreken over de studie.

17. Mag ik samen met mijn partner of gezinslid de studie volgen, dus dat ik alleen voor 1 studiepakket betaal en dat anderen mogen meekijken?

Binnen één huishouden mag je samen kijken. Dat houdt in dat jij en de ander op hetzelfde adres wonen. Als de ander apart woont, dus op een ander woonadres, dan telt dat niet als één huishouden, al is het directe familie. De bedoeling is dan om je apart in te schrijven. Buiten het huishouden om mag je jouw account dus niet delen of samen kijken. Het is bovendien niet mogelijk om op verschillende apparaten tegelijk de studie te volgen. Je hebt namelijk alleen 1 account.

18. Ik ben dyslectisch. Kan ik de studie volgen?

Je kunt de studie volgen, maar er wordt wel veel informatie gedeeld en dat vergt de nodige aandacht van je. Aangezien er Koranteksten worden uitgelegd, zal er vanzelfsprekend tijdens de studie gebruik worden gemaakt van de Koranvertaling. Er komt ook steeds informatie in beeld. Lezen hoort er dus in principe wel bij. Is het echter je insteek om alleen te luisteren en zo de informatie tot je te nemen en niet dat je zozeer wilt meelezen, dan kan dat uiteraard ook. Dit is een besluit dat je zelf moet nemen. Wij hebben indertijd toen de studie alleen klassikaal was ook deelnemers gehad die slechtziend en zelfs blind waren. Zij wilden de uitleggen gewoon horen. Nu is de studie online en het voordeel hiervan is dat je kunt pauzeren en terugspoelen om opnieuw te horen wat de docent uitlegde.

19. Heb ik voorkennis nodig?

Nee. Voordat de soerahs worden behandeld krijg je eerst inleidende lessen waar je een sterk fundament mee krijgt. Alles wordt ook helder uitgelegd tijdens de lessen en de docent houdt rekening met een breed scala aan deelnemers. Er valt voor iedereen meer dan voldoende te leren, ongeacht of iemand beginnend of gevorderd is in kennis over de Islam. Maak je hier dus geen zorgen over.

Ga naar de veelgestelde vragen pagina voor meer.

Algemene voorwaarden

Zie algemene voorwaarden

Jij wilt de Koran goed begrijpen en bij ons kan dat. In slechts één jaar leer jij over de achtergrond, inhoud, thema’s, structuur en samenhang van iedere soerah (hoofdstuk) van de Koran. Door de uitleg en interessante inzichten zal jij gaan inzien hoe verschillende teksten en soerahs in de Koran verband houden met elkaar. Hierdoor ga jij de Koran gelijk veel beter begrijpen. De studie is gewoon in de Nederlandse taal en het wordt inspirerend uitgelegd. Je doet betrouwbare kennis op vanuit de Koran, Soennah en authentieke bronnen. Als jij werkelijk de Koran wilt leren begrijpen, lees dan vooral verder en schrijf je gelijk in. Gebruik geen excuus om het nog langer uit te stellen. 

Jij wil de Koran begrijpen, maar waar te beginnen? 

Dit is je kans om de Koran door te nemen onder begeleiding van een gekwalificeerde islamdocent, de welbekende Ustadh Saoed Khadje. Kijk, iedereen kan een Koranvertaling pakken en beginnen te lezen. Maar dat betekent niet automatisch dat je ook alles goed begrijpt. Je kunt uiteraard op zoek gaan naar informatie op het internet. Daar is van alles te vinden. Maar waar te beginnen en hoe te filteren?
Er is zoveel, dat je door de bomen het bos niet eens meer ziet. Als je niet exact weet waar je nu eigenlijk naar op zoek bent, dan wordt het lastig en haak je al snel af. En zelfs als je iets denkt te hebben gevonden, hoe vaak lees jij een artikel op het internet compleet uit? Voordat je het weet klik je alweer verder naar een ander artikel. Losse artikelen lezen of losse filmpjes kijken op YouTube is ook meestal onsamenhangend. Dat bevordert het leren niet. Zelfstudie is daarom op geen enkele wijze te vergelijken met het bestuderen van de Koran onder begeleiding van een docent, die jou gestructureerd de nodige verdieping, inzichten en handvatten kan meegeven. En dat is nu juist wat wij jou kunnen bieden.

Word ook een Student van de Koran

Een deelnemer worden van deze studie is werkelijk heel bijzonder. Wij overdrijven niet als we dit zeggen. Nergens anders wordt een studie als deze aangeboden, want Dar-al-‘Ilm is in Nederland de eerste en enige aanbieder ervan. Dit verklaart ook waarom zoveel mensen De Koran van Kaft tot Kaft willen volgen. De beurt is nu aan jou om ook een Student van de Koran te worden.

Meest gekozen

4,9
Rated 4.9 out of 5
4.9 van 5 sterren (op basis van 134 reviews)
Uitstekend94%
Heel goed6%
Gemiddeld0%
Slecht0%
Verschrikkelijk0%

Ja, ik word een student van de Koran
en ik kies voor:

Dit vinden de studenten van de
Koran van kaft tot kaft

Zeker een aanrader

Rated 5 out of 5

Zeker waard om Koran van Kaft tot Kaft te studeren. Leerzaam, inspirerend, duidelijk, diepgaand en van goede kwaliteit.

Güler

Zeker een aanrader

Rated 5 out of 5

Zeker waard om Koran van Kaft tot Kaft te studeren. Leerzaam, inspirerend, duidelijk, diepgaand en van goede kwaliteit.

Güler

Beste investering!

Rated 5 out of 5

De studie van Kaft tot Kaft is de beste investering geweest en toevoeging in mijn leven. Ik raad iedereen deze studie aan!

Wranga

Beste investering!

Rated 5 out of 5

De studie van Kaft tot Kaft is de beste investering geweest en toevoeging in mijn leven. Ik raad iedereen deze studie aan!

Wranga

Waardevol

Rated 5 out of 5

De lessen zijn goed te volgen en bevatten de nodige juiste informatie. De ustadh heeft zo veel kennis en is gul in het delen hiervan. Enorm dankbaar voor deze studie, het heeft me veel bijgebracht. Zowel kennis als innerlijke rust als een sterkere imaan. Ik raad het zeker aan, gun iedereen deze mooie kans.

Feride Cangül
4,9
Rated 4.9 out of 5
4.9 van 5 sterren (op basis van 134 reviews)
Uitstekend94%
Heel goed6%
Gemiddeld0%
Slecht0%
Verschrikkelijk0%

… en zo zijn er op Facebook en Instagram nog zoveel meer van zulke reacties te vinden. Dat zegt alhamdoelillah al genoeg.

Krijg een impressie van hoe een les eruit ziet. Dit is next level online studeren.

Geef het cadeau!

Wil jij de studie De Koran van Kaft tot Kaft cadeau geven? Stuur hiervoor een mail naar info@islamstudies.nl om een eigen gepersonaliseerde cadeaucode te ontvangen. 

Sponsor een Student

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heb je vragen over Islamstudies?

Wij staan je graag te woord

De Koran van Kaft tot Kaft Standaard

Startdatum
Tijd
Beschikbaarheid
De Koran van Kaft tot Kaft
n.n.b.
Zelf te bepalen

De Koran van Kaft tot Kaft Premium

Startdatum
Tijd
Beschikbaarheid
De Koran van Kaft tot Kaft
n.n.b.
Zelf te bepalen

Zie je ons graag bij jouw in de buurt?

Laat hieronder je interesse weten help ons om te weten waar we studies moeten organiseren!
Bij genoeg interesse zullen we zeker de mogelijkheden bekijken om hieraan te voldoen.

Selecteer de stad waar je het dichtbij woont.