Wetten van de Koran

Islam Studies

'Wetten van de Koran' omvat fascinerende studies. Zeker in deze tijd dat voorschriften van de Islam telkens ter discussie staan, is het belangrijk om hierover te leren.

De studie 'Wetten van de Koran'

In deze studie worden wetteksten van de Koran gestructureerd uitgelegd. Je leert over de historische context van voorschriften, de betekenissen en bedoelingen van de teksten, en welke lessen hieruit worden getrokken. De uitleggen worden onderbouwd met betrouwbare overleveringen (soennah) van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). 
Naast het contextueel en universeel begrip wordt ook beknopt en neutraal meegegeven waar rechtsgeleerden over hebben geredeneerd bij bepaalde wetteksten en tot wat voor conclusies zij zijn gekomen. Zo ontstaat er bij jou een breedte-visie met een beter begrip voor verschillende standpunten. 
Wetten van de Koran werkt verhelderend, omdat je kwesties begint te begrijpen die eerder onbekend, onduidelijk of verwarrend waren.

Praktische en relevante kennis

Tijdens de studie wordt stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims die in Nederland wonen. Zaken waar moslims die hier leven niet dagelijks mee te maken krijgen, worden in deze studie niet behandeld, zoals staatsrecht, krijgsrecht, strafrecht en procesrecht.

Waarom deze studie volgen?

 • Op een simpele maar duidelijke manier wordt uitgelegd wat er in de Koran staat over voorschriften en bepalingen.
 • Je zult de Koran beter begrijpen.
 • Je krijgt de nodige diepgang in teksten.
 • Het is enorm verhelderend.
 • Kennis opdoen is noodzakelijk. Zeker als moslim levend in het Westen.
 • Het is een investering voor het leven.

Klassen snel vol

Onze ervaring met deze programma's is dat de klassen snel vol zijn. Wij raden je daarom aan niet te lang te wachten met inschrijven. Het zou jammer zijn als je niet meer kunt deelnemen. 

(Deze studie is eerder als een complete studie aangeboden welke niet was opgedeeld in modules.)

Deze studie is in verschillende module's opgebouwd.

Module: Ethiek en recht

 • Korte inleiding tot de islamitische rechtsgeleerdheid:
  Hoe is de structuur van wetgevende teksten in de Koran? Hoe is bepaald wat verplicht is en wat niet, en voor wie gelden zulke regels? Hoe worden teksten benaderd en het bewijs (daliel) gevormd? Wat zijn de kaders van het islamitisch recht? Hoe heeft het recht zich ontwikkeld?
 • Ethiek en recht:
  Wat is het concept van deugd, ondeugd en menselijke waardigheid? Hoe verhouden geloof en moraliteit zich ten opzichte van het recht? Wat zijn doelstellingen van het islamitisch recht?

Module: Rituele voorschriften (fiqh al-'ibadaat)

 • De fundamentele plichten: gebed, islamitische vermogensbelasting (zakaat), vasten en de bedevaart:
  Wat zijn de voorschriften, wijsheden en doelstellingen van deze plichten?
 • Spijswetten en gezondheid:
  Wat voor richtlijnen worden gegeven over halal voeding? Hoe is de menselijke gezondheid gerelateerd aan het recht?

Module: Islamitisch familierecht

 • Sociale voorschriften:
  Hoe is de mahram-relatie geregeld? Wat wordt aangegeven over sociale omgangsvormen, waaronder de omgang tussen de seksen en tussen moslims en niet-moslims? Wat wordt geleerd over sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid?
 • Familierecht:
  Hoe komt een wettig huwelijk tot stand? Wat voor bepalingen zijn er voor echtgenoten? Wat is voorgeschreven omtrent huwelijksconflicten, scheiding, onderhoudsplicht en ouderlijk gezag? Wat zijn de regels van ouderschap, voogdij en adoptie en de rechten van een kind?
 • Erfrecht:
  Wat is voorgeschreven omtrent levenseinde, erfenissen, schenkingen, wilsbeschikkingen en testamenten? Hoe werkt de wettelijke verdeling? Hoe zit het met het erfdeel van vrouwen?
 • Rechten van vrouwen:
  Wat zijn de rechten van vrouwen in diverse kwesties? Hoe zit het met gelijkheidsbeginselen? Hoe zit het met haar vermogen en eigendomsrechten? Wat is haar rechtspositie bij huwelijk en scheidingskwesties? Hoe zit het eigenlijk met kledingvoorschriften?

Module: Islamitische economische principes

 • Zakenrecht, economie en financiën:
  Wat is bepaald omtrent handelszaken, rente en contracten? Hoe wordt 'ribaa' goed begrepen? Wat zijn de regels omtrent kapitaalopbouw, leningen, kredieten of schulden? En hoe zit het met zaken zoals een (halal)hypotheek, investeringen en risicodekkingen?

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Je volgt één keer per week colleges.
 • Per collegedag krijg je twee colleges, met een korte pauze ertussen.
 • Schoolvakanties en vrije dagen worden schriftelijk aan je doorgegeven.

Investering: per module verschillend.

Voor slechts ± € 4,- per uur (omgerekend) krijg je op academische en neutrale wijze les op professionele locaties.

Je kunt de studie in twee termijnen betalen. Bij betaling in twee termijnen wordt er eenmalig € 10,- in rekening gebracht voor de extra administratieve werkzaamheden.

Dar-al-'Ilm heeft géén winstoogmerk en werkt kostendekkend. 


Startdatum Maand Variant Locatie