Islamitisch Familie – en Erfrecht

Islam Studies

De Islam kent bepalingen over persoonlijke relaties, trouwen, scheiden en nalatenschap bij overlijden. Moslims worden hiermee geconfronteerd, ook in de Nederlandse samenleving. Omdat men vaak niet bekend is met deze bepalingen kan er veel mis gaan of kunnen er misvattingen ontstaan. Het is daarom nodig om over dit rechtsgebied te leren.

In deze studie wordt aan de hand van wetteksten uit de Koran en betrouwbare profetische overleveringen het familie- en erfrecht duidelijk en gestructureerd uitgelegd. Tijdens de uitleg hoor je tevens over de historische context van voorschriften en standpunten van rechtscholen over bepaalde kwesties. Deze worden beknopt en neutraal toegelicht. Het zal jouw inzicht doen verbreden en een beter begrip geven. Tijdens de studie wordt ook stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims hier in Nederland. 

De studie is werkelijk verhelderend, omdat je kwesties gaat begrijpen die eerder onbekend, onduidelijk of verwarrend voor je waren. Kennis van het islamitisch familie- en erfrecht is voor iedereen nuttig, misschien wel onmisbaar.

Lees snel verder op de andere tabbladen over de inhoud van de studie en schrijf je daarna in, je zult er geen spijt van krijgen.

Islamitisch Familie - en Erfrecht

Deze studie behandeld onderstaande onderwerpen en wat daarmee verband houdt:

 • Korte inleiding in het islamitisch recht
 • Huwelijksrecht
 • Mahram-structuren en sociale omgangsvormen
 • Relaties, partnerkeuze en de verloving
 • Huwelijksbeletselen, huwelijkssluiting en de huwelijkse voorwaarden
 • Huwelijksregistratie
 • Rechtsgevolgen van het huwelijk
 • Islamitisch huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijksconflict, ontwrichting, bemiddeling en verzoening
 • Huwelijksontbindingsrecht
 • Scheiden en scheidingsvormen
 • Alimentatie
 • Rechten van een kind
 • Afstamming, erkenning, adoptie en pleegouderschap
 • De rechten en plichten uit verwantschap
 • Gezag, voogdij en verzorgingsrecht
 • Het naamrecht
 • Afwikkelingen bij levenseinde en sterven
 • Erfrecht
 • Schenkingen
 • Testament en wilsbeschikking
 • De wettelijke erfdelen (inclusief het leren berekenen ervan)

Tijdens de studie komen tevens de rechten van vrouwen in diverse kwesties aan bod, zoals over gelijkheidsbeginsel vanuit islamitisch oogpunt, vermogen en eigendomsrechten, de rechtspositie bij huwelijk en scheidingskwesties, en het erfdeel van vrouwen.

De toepassing van de bepalingen in de Nederlandse context komt ook ter sprake.

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Je volgt één keer per week colleges.
 • Per collegedag krijg je twee colleges, met een korte pauze ertussen.
 • Schoolvakanties en vrije dagen worden schriftelijk aan je doorgegeven.

Investering: €180,-

Omgerekend betaal je slechts ± €10,- per uur voor professioneel onderwijs.

 

Mogelijkheid tot examen en certificaat
Deze studie kan worden afgerond met een examen. De datum en locatie van het examen worden nader bekend gemaakt en kan zijn in enig periode van het studiejaar (tussen september 2018 en juni 2019). 
De kosten van het examen zijn €50,00. De score die recht geeft op een certificaat is bij ons vastgesteld op minstens het cijfer 6.0. Er is geen herkansing mogelijk.
Een nabespreking van het examen en de antwoorden kan ingepland worden.


Tot deelnemers van eerdere studies bij ons
Deze studie kent overeenkomsten met delen uit de special "Wetten van de Koran" (2016). Veel kan dus bekend voorkomen. Deze studie is echter wat uitgebreider en diepgaander.


Startdatum Maand Variant Locatie