Module: Islamitisch Familierecht

Islam Studies

De studie 'Wetten van de Koran'

In deze studie worden wetteksten van de Koran gestructureerd uitgelegd. Je leert over de historische context van voorschriften, de betekenissen en bedoelingen van de teksten, en welke lessen hieruit worden getrokken. De uitleggen worden onderbouwd met betrouwbare overleveringen (soennah) van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). 
Naast het contextueel en universeel begrip wordt ook beknopt en neutraal meegegeven waar rechtsgeleerden over hebben geredeneerd bij bepaalde wetteksten en tot wat voor conclusies zij zijn gekomen. Zo ontstaat er bij jou een breedte-visie met een beter begrip voor verschillende standpunten. Bovendien wordt er tijdens de studie stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims die in Nederland wonen. 
Wetten van de Koran werkt verhelderend, omdat je kwesties begint te begrijpen die eerder onbekend, onduidelijk of verwarrend waren.

Praktische en relevante kennis

Tijdens de studie wordt stil gestaan bij praktische kwesties die relevant zijn voor moslims die in Nederland wonen. 

Waarom deze studie volgen?

 • Voorschriften en bepalingen uit de Koran worden simpel maar duidelijk uitgelegd.
 • Je krijgt de nodige diepgang in teksten.
 • Het is enorm verhelderend en je zult de Koran beter begrijpen.
 • Kennis opdoen is noodzakelijk, zeker als moslim levend in het Westen.
 • Het is een investering voor het leven.

Klassen snel vol

Onze ervaring met deze programma's is dat de klassen snel vol zijn. Wij raden je daarom aan niet te lang te wachten met inschrijven. Het zou jammer zijn als je niet meer kunt deelnemen. 

(Deze studie is eerder als een complete studie aangeboden welke niet was opgedeeld in modules.)

Module: Islamitisch familierecht

Deze studie behandeld onderstaande onderwerpen en wat daarmee verband houdt:

 • Korte inleiding in het islamitisch recht
 • Huwelijksrecht
 • Mahram-structuren en sociale omgangsvormen
 • Relaties, partnerkeuze en de verloving
 • Huwelijksbeletselen, huwelijkssluiting en de huwelijkse voorwaarden
 • Huwelijksregistratie
 • Rechtsgevolgen van het huwelijk
 • Islamitisch huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijksconflict, ontwrichting, bemiddeling en verzoening
 • Huwelijksontbindingsrecht
 • Scheiden en scheidingsvormen
 • Alimentatie
 • Rechten van een kind
 • Afstamming, erkenning, adoptie en pleegouderschap
 • De rechten en plichten uit verwantschap
 • Gezag, voogdij en verzorgingsrecht
 • Het naamrecht
 • Afwikkelingen bij levenseinde en sterven
 • Erfrecht
 • Schenkingen
 • Testament en wilsbeschikking
 • De wettelijke erfdelen (inclusief het leren berekenen ervan)

Tijdens de studie komen tevens de rechten van vrouwen in diverse kwesties aan bod, zoals over gelijkheidsbeginsel vanuit islamitisch oogpunt, vermogen en eigendomsrechten, de rechtspositie bij huwelijk en scheidingskwesties, en het erfdeel van vrouwen.

De toepassing van de bepalingen in de Nederlandse context komt ook ter sprake.

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Je volgt één keer per week colleges.
 • Per collegedag krijg je twee colleges, met een korte pauze ertussen.
 • Schoolvakanties en vrije dagen worden schriftelijk aan je doorgegeven.

Investering: €180,-

Omgerekend betaal je slechts ± €10,- per uur voor professioneel onderwijs.

Dar-al-'Ilm heeft géén winstoogmerk en werkt kostendekkend.


Startdatum Maand Variant Locatie