Islamitische Psychologie

Islamstudies

De werking van de menselijke psyche willen doorgronden en het willen verklaren van emoties en gedrag, heeft menig filosoof, theoloog, ethicus of wetenschapper al vele eeuwen beziggehouden. Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen in bepaalde situaties of onder bepaalde omstandigheden? Hoe maakt men keuzes en hoe kunnen omgevingsfactoren invloed hebben op iemand? Wat is de rol van erfelijkheid en aangeleerd gedrag? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Hoe zijn mensen te manipuleren? Hoe sterk is de geest? Hoe ontstaan psychische problemen? Hoe wordt omgegaan met zwaarte in het leven?

Belang en nut van deze studie
Met deze studie kan je de psyche van de mens vanuit islamitisch perspectief leren kennen en spiegelen aan moderne opvattingen binnen de psychologie. Vooral als moslim die hier in Nederland leeft, studeert en werkt moet je niet alleen weten wat de seculiere wetenschap ons leert over psychologie, maar ook wat de Islam hierover bijdraagt en waar het zelfs in verschilt. Je zult versteld staan over de verrijking van jouw kennis. Zeker als je ook te weten komt over enkele klassieke islamitische “psychologen” en hun opvallende visies. Je krijgt nu de kans jouw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op academisch niveau en inzicht te krijgen in de moderne psychologie en de islamitische psychologie.

Voor iedere professional en geïnteresseerde
Of je nu vanuit persoonlijke of beroepsmatige interesse meer over islamitische psychologie wilt weten: dit is jouw studie! Deze nieuwe kennis kan je als therapeut, hulpverlener, verpleegkundige, maatschappelijk werker, coach, trainer, onderwijzer of opvoeder direct toepassen in jouw dagelijkse werk en leven. Bovendien is de studie Islamitische Psychologie uitstekend geschikt voor iedereen die vanuit persoonlijke interesse meer van zijn eigen functioneren wil begrijpen en dat van anderen.

De beste keuze
Volgen van de studie Islamitische Psychologie bij Dar-al-‘Ilm is de beste keuze. De docent heeft gedegen kennis van de islamitische bronnen en is goed geworteld in de academische bestudering van de seculiere wetenschap, fenomenologie en geestelijke verzorging. Je krijgt les van een deskundige uit het werkveld die een evenwichtige benadering geeft vanuit religieuze bronnen, van wat wetenschappers hebben verklaard over het onderwerp en vanuit de praktijk en onderzoeken.

Met deze premium studie van Dar-al- ‘Ilm - Instituut voor Islam Studies geef je jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling een nieuwe impuls.

Deel 1: Islamitische Psychologie

In dit deel staan centraal:

 1. Psychologie
 2. Islamitische psychologie
 3. Ontwikkelingspsychologie
 4. Differentiële psychologie 
 5. Persoonlijkheidsleer 

Je leert onder andere over:

 • Gedragskennis vanuit filosofisch, religieus en wetenschappelijk perspectief
 • Ontwikkeling van de psychologiestudie en het doorgronden van de menselijke psyche
 • Bronnen voor de bestudering van islamitische psychologie
 • Beginselen in de psychologie en de islamitische psychologie
 • De wetenschap van het menselijk handelen en het sociale handelen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Opvoeding, kinderpsychologie en adolescentiepsychologie
 • Persoonlijkheidsleer
 • Gedragsleer
 • Sociaal gedrag
 • Stoornissen en abnormaal gedrag

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Zes studiedagen van drie uren. 
 • Je volgt één keer per week colleges. 
 • Met reguliere schoolvakanties en bijzondere dagen wordt rekening gehouden

Een premium studie is een exclusief expertisegebied. Je verdiept je in een specifiek onderwerp. Het vergroot niet alleen je islamitische kennis, maar het helpt je ook vooruit in je beroep of vakgebied. Het vergroot dus ook jouw waarde als professional.

Bij voltooiing van een premium programma of reeks, kan een examen worden afgelegd om een Dar-al-‘Ilm Certificaat te kunnen behalen. Dit zal zonder twijfel een toegevoegde waarde aan je cv zijn.

Een premium studie is een duurzame investering. Het is ook mogelijk om deze studie door uw werkgever te laten declareren.

Investering: 
€ 270,-
Omgerekend investeert u voor €15,- per uur in uzelf en krijgt u professioneel, kwalitatief onderwijs.

De genoemde prijs is bij volledige betaling voordat de studie start.
U kunt de studie in twee termijnen betalen.​​​​​

Drie delen
Deze studie bestaat uit drie delen waarin de belangrijkste thema’s in de psychologie vanuit islamitisch perspectief aan bod komen. Elk deel is een volwaardig programma. Om een opvolgend deel te kunnen volgen, is het wel nodig om het eerdere deel gevolgd te hebben. Deel 2 kan dus alleen worden gevolgd wanneer je deel 1 hebt afgerond.

Bewijs van deelname
Na het volgen van al de drie programma’s ontvangt u standaard een bewijs van deelname. U kunt er ook voor kiezen om de studie af te ronden met een examen, waarna u een certificaat/diploma kunt ontvangen.

Deel 1: Islamitische Psychologie
Centraal staat het krijgen van inzicht in de moderne psychologie en de islamitische psychologie aangaande:

 1. Psychologie
 2. Islamitische psychologie
 3. Ontwikkelingspsychologie
 4. Differentiële psychologie 
 5. Persoonlijkheidsleer 

Deel 2: Psychische aandoeningen, stoornissen en therapie
Centraal staat het krijgen van inzicht in de moderne psychologie en de islamitische psychologie aangaande:

 1. Psychiatrie
 2. Psychopathologie
 3. Psychotherapie
 4. Geestelijke verzorging
 5. Therapie (behandeling en begeleiding)

Gedetailleerde inhoud volgt wanneer de studie zal worden aageboden.

Deel 3: Sociale psychologie
Centraal staat het krijgen van inzicht in de moderne psychologie en de islamitische psychologie aangaande:

 1. Sociale psychologie
 2. Intervisie
 3. De psychologie van macht
 4. Communicatie, overtuigen en beïnvloeden
 5. Leiderschap

Startdatum Maand Variant Locatie