Islamic Finance

Islam Studies

De profeet Muhammad (vrede zij met hem) zei: “Een tijd zal komen dat het iemand niet meer uitmaakt of hij (zijn inkomsten) middels halal of haram verkrijgt.” [Al-Bukhari] Ook zei hij: “Beide voeten van het kind van Adam (de mens) zullen op de Dag des Oordeels, ten overstaan van hun Heer, niet voortbewegen, voordat hij over vijf zaken wordt ondervraagd: (1) over zijn leven en hoe hij het heeft doorgebracht, (2) over zijn jongere jaren en wat hij daarin heeft genuttigd, (3) over zijn geld, hoe hij het heeft verdiend, (4) aan wat hij het heeft uitgegeven en (5) hoeveel hij heeft gehandeld naar wat hij weet.” [Al-Tirmidhi]

 

Van de vijf genoemde zaken gaan er twee over geld en daar heeft iedereen dagelijks mee te maken, ook jij. Niet alleen hoe je geld verdient is belangrijk, maar ook hoe je financiële transacties aangaat, zoals koop, verkoop, leningen en investeringen. Voor iedere cent die je ontvangt of uitgeeft zul je verantwoording moeten afleggen. Het is belangrijk hierbij stil te staan omdat de profeet Muhammad (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zal een tijd komen dat het iemand niet meer uitmaakt of hij (zijn inkomsten/verdient) middels halal of haram heeft verkregen/verdient.” [Al-Bukhari]

 

In de huidige consumptiemaatschappij wordt van consumenten verwacht om zoveel mogelijk geld uit te geven of goederen te bezitten. Des te belangrijker is het daarom om te kunnen beoordelen of financiële producten of diensten voldoen aan de islamitische geloofsprincipes. Kennis van Islamic Finance maakt dit mogelijk.

 

Islamic Finance draait niet alleen om het verbod op rente en gokken, al wordt daar wel al snel aan gedacht. Het omvat echter veel meer.

 

Zo kennen wij bijvoorbeeld de kwestie over het kopen van een woning met een hypotheek. Wat zijn de islamitisch aanvaardbare mogelijkheden daartoe en wat moet je als consument weten?

 

Hetzelfde geldt voor ondernemen, beleggen, het wel of niet investeren in cryptocurrency (zoals Bitcoin), het afsluiten van een verzekering, het kopen van een product door vooruitbetaling of op afbetaling, het aangaan van een lening, of zelfs zoiets simpels als het eten in een all-you-can-eat restaurant. Al dit soort zaken zijn gebonden aan ethische regels die de Islam legt op financiële transacties.

 

Het laat weten hoe je met jouw geld behoort om te gaan, op een wijze die voldoet aan de principes van de Islam.

 

Deze studie helpt jou om juiste keuzes te maken.

Een degelijke studie in Nederland over Islamic Finance vind je bij Dar-al-‘Ilm. Reeds in 2006 onderwezen wij als eerste islamitische instituut in Nederland over dit vakgebied. Door het volgen van onze studie verdiep jij je in een vakgebied waar de meeste mensen weinig tot niets over weten.

 

Door het volgen van de studie zal je beter kunnen begrijpen waarom een bepaalde aankoop of investering wel of niet toelaatbaar is en vanuit welke rechtskundige onderbouwingen.

 

Kennis van Islamic Finance helpt jou bewust te handelen en de juiste financiële keuzes te maken.

 

Nu kan jij ook bekend raken met dit vakgebied onder begeleiding van een docent, of je dit nu beroepsmatig doet of puur uit interesse.

 

Schrijf je in voor deze studie en laat een nieuwe wereld van kennis voor je opengaan. Na afronding van de studie bestaat de optie om een examen af te leggen en een certificaat te ontvangen.

In dit deel zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen, meer omschrijvingen zullen medio januari 2019 op de site worden geplaatst.

 

 1. Islamitisch recht, rechtsbronnen, rechtsvinding
 2. Doelstellingen van het islamitisch recht en de toepassing daarvan op financiële transacties
 3. Islamitisch contractrecht en financieringsconstructies

 

 • Rechtsbronnen, rechtsvinding en doelstellingen van het islamitisch recht
 • Bestudering van teksten over handel vanuit de Koran en soennah
 • (Ethisch) Principes in het islamitisch verantwoord zaken doen
 • Elementen van een op Islam gebaseerde economie / islamitische visie op economie en de elementen ervan
 • Geld en inkomsten
 • Ethiek / De filosofie/beginselen van islamitisch financieren
 • De Riba begrijpen
 • Islamitisch contractrecht
 • Financiële transacties, leningen en schuld
 • Islamitische financieringsmethoden of investeringsvormen
 • Hypotheek en verzekering

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Zes studiedagen van drie uren. 
 • Je volgt één keer per week colleges. 
 • Met reguliere schoolvakanties en bijzondere dagen wordt rekening gehouden

 

Investering: 
€ 270,-
Omgerekend investeert u voor €15,- per uur in uzelf en krijgt u professioneel, kwalitatief onderwijs.

De genoemde prijs is bij volledige betaling voordat de studie start.
U kunt de studie in twee termijnen betalen.​​​​​


Startdatum Maand Variant Locatie