Islam voor beginners

Islamstudies

Tijdens de studie 'Islam voor beginners' wordt de basis van de Islam op een eenvoudige en duidelijke manier stap voor stap uitgelegd. Je leert zowel over de grondbeginselen van het geloof als over de praktische handelingen die verbonden zijn aan het bidden. Hiernaast worden ook andere onderwerpen besproken die verband houden met het geloof, zoals rituelen en gedragsregels. 

Een duidelijk en toegankelijk leerprogramma

Deze studie is een leerprogramma. Dat houdt in dat je niet alleen in de klas zit en de informatie tot je neemt, maar ook dat je deze op een gemakkelijke wijze uit het hoofd leert. In een relatief korte tijd kun je dus onder begeleiding van een bekwame docent systematisch leren over de Islam en zul je de opgedane kennis ook weten te verwoorden. 

Voor wie?

Moslims die inhoudelijk nog niet zoveel over het geloof weten, zijn de doelgroep voor deze studie. Voor bekeerlingen is dit ook een zeer nuttig programma. In principe is deze studie leerrijk voor iedereen die wil leren vanaf de fundamenten. Je wenst onder begeleiding van een bekwame docent te leren over het geloof, wat ook werkelijk van nut is voor het dagelijkse leven.

Begin met een sterke basis

Met deze korte maar krachtige studie leer je over alle grondslagen van het geloof. Je zult daarna minder afhankelijk zijn van anderen om iets te vragen over het geloof.

Onderwerpen

Hieronder volgt een kort overzicht van de onderwerpen die behandeld zullen worden:

 • De geloofsfundamenten van de Islam
 • De profeet Muhammad (vrede zij met hem)
 • De Koran
 • De Soennah (leer van de profeet)
 • Uitleg van enkele korte soewar (hoofdstukken uit de Koran)
 • Het verrichten van het gebed en het doen van smeekbeden
 • Rituelen
 • Ethiek van de Islam
 • Moslims en het maatschappelijke leven
 • Aspecten van het islamitisch huwelijk
 • Het opdoen van kennis

Amsterdam (onder voorbehoud)

Investering: €90,-
Omgerekend betaal je slechts ± €5,- per uur voor professioneel onderwijs.

 


Startdatum Maand Variant Locatie