Introductie tot de hadith

Islamstudies

De Koran is het Woord van Allah en de uitleg of toepassing ervan is af te leiden uit overleveringen (hadith) over de soennah (het voorbeeld of de uitleg) van de profeet Muhammad (vrede zij met hem). De overleveringen (hadith) leren ons over het leven van de Profeet en dienen tevens als bewijsvoering bij theologische en juridische kwesties. Maar hoe betrouwbaar zijn de overleveringen dat deze eigenlijk als bewijs kunnen dienen? Tegenwoordig zien we steeds vaker discussies hierover, maar zijn het wel nieuwe discussies? 

Wat weet jij er eigenlijk over?

Wat weet jij over de hadith? Weet jij hoe is bepaald welke overleveringen wel of niet betrouwbaar zijn en wat voor criteria daarbij zijn gebruikt? Wie de geleerden waren die dit bepaalden? Hoe zij de overleveringen hebben onderverdeeld? Hoe zij hun werken hebben opgesteld en hoe betrouwbaar hun compilaties zijn? Hoe jij hadithverzamelingen zoals die van Imam Al-Bukhari en Imam Muslim beter kunt begrijpen? Wat de valkuilen zijn in de wijze waarop oriëntalisten en modernisten hadith benaderen? En hoe de soennah wordt verdedigd?

Leer in korte tijd over hadith

De studie 'Introductie tot de Hadith' is meer dan interessant. Aan de hand van hadithteksten krijg je antwoorden op bovengenoemde vragen en je leert tegelijkertijd over de soennah. Dat maakt het des te boeiender. Dit vakgebied wordt op een heel toegankelijke manier overgebracht, zonder daarbij afbreuk te doen aan de diepgang. Na het volgen van deze studie zal je beter in staat zijn de hadith en de bijdrage van hadithgeleerden zoveel beter te begrijpen en te waarderen.

Wat leer je in deze studie?

In deze studie krijg je antwoorden op eerder genoemde vragen en leer je op een wetenschappelijke, maar toegankelijke manier de hadith en soennah te begrijpen. Je gaat bijvoorbeeld leren over:

  • De wetenschap van de hadith
  • Hadith als bron
  • Hadith terminologieën 
  • Hadith literatuur
  • Inzicht in de werken van Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal en Imam Al-Daraqutni
  • De studie over overleveraars
  • Het beoordelen van hadith
  • Conflicterende, zwakke en verzonnen overleveringen
  • De 20e eeuwse 'revival' van hadith
  • Oriëntalisten en modernisten en hun benadering van hadith

Investering: €95,- 

Omgerekend betaal je nog geen €4,- per uur voor professioneel onderwijs.

 


Startdatum Maand Variant Locatie