Het Ontstaan van de Koran

Islamstudies

De Koran is het geopenbaarde Woord van Allah (God) met een duidelijke boodschap. Het belang van leren over de Koran spreekt eigenlijk voor zich, zeker in de huidige tijd en samenleving waar voortdurend over de Koran wordt gediscussieerd. Vooral het krijgen van inzichten over de Koran is tegenwoordig hard nodig. Behalve de inhoud van de Koran is ook kennis over de totstandkoming ervan onmisbaar. Juist dit laatste is voor velen een onderbelicht aspect en dat hoort niet zo te zijn. Het is belangrijk om op de hoogte zijn van het bijzondere verhaal over de Koran. Daarom zal leren over de unieke historie van het ontstaan van de Koran van onschatbare waarde blijken. Het zal ervoor zorgen dat jij een veel beter begrip van de Koran krijgt. Hoe? Lees dan vooral verder.

De Koran neutraal begrijpen, zoals het werd geopenbaard

Het leren begrijpen van de Koran blijft een grote uitdaging. Zeker als bepaalde uitleggen van de Koran gekleurd kunnen zijn met persoonlijke interpretaties, of met interpretaties van groeperingen of welke beïnvloedt zijn door socio-politieke factoren. Hierdoor kunnen soms ideeën ontstaan die afwijken van de boodschap zelf.
In de studie 'Het Ontstaan van de Koran' leer je de Koran helder en neutraal begrijpen, vrij van allerlei ingewikkelde en eeuwenlang durende theologische en juridische discussies. Deze zijn soms zo gedetailleerd, dat het voor de gemiddelde persoon niet meer te volgen is. 
Bij 'Het Ontstaan van de Koran' leer je over de Koran vanuit een historisch perspectief. Juist door de achtergrond en context van de openbaringen te begrijpen, zal de Koran jou duidelijker worden. Je zult als een toeschouwer de Koran leren begrijpen zoals het was in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen. Zo komen de Koran én de hadith (overleveringen) werkelijk tot hun recht. Koranteksten zullen dan als puzzelstukken in elkaar vallen en er zullen veel "aha-momenten" zijn.

Deze studie is niet hetzelfde als "De Koran van Kaft tot Kaft"

De studies 'Het Ontstaan van de Koran' en 'De Koran van Kaft tot Kaft' vullen elkaar heel mooi aan, ongeacht welke men als eerste volgt. De studies verschillen qua inhoud en opzet duidelijk van elkaar. Het is echter onvermijdelijk en tegelijkertijd vanzelfsprekend dat er hier en daar een enkele overlap in de informatie is. Het positieve is dat deze overlap juist zal leiden tot nog betere inzichten. Dus wil jij de Koran nog beter gaan begrijpen, schrijf je dan nu in voor  de studie “Het Ontstaan van de Koran”.

 Wat voor kennis doe je op tijdens de studie?

 • De godsdienstige kennis van Palestina, Arabië en Mekka.
 • De tijd van de eerdere profeten in Arabië naar de tijd van Abraham, de Ismaïlieten, de Israëlieten, Mozes, David tot aan Jezus.
 • De ontwikkeling van de Bijbel en het christendom tot de tijd van Muhammad (vrede zij met alle profeten) en de openbaring van de Koran.
 • De totstandkoming van de Koran, de structuur, de stijl, de inhoudelijke kenmerken, de verzameling en rangschikking, de transmissie, manuscripten en vormgeving van de Koran door de tijd heen.
 • De semantiek - het gebruik van taal - in de Koran en over contextueel taalbegrip. 
 • Bronnen voor het uitleggen van de Koran.
 • Bronnen van de hadith, geschiedschrijving over de profeet Muhammad (vrede zij met hem) en de vroeg-islamitische geschiedenis.
 • Analyse van Nederlandstalige boeken over het leven van de Profeet (vrede zij met hem).
 • De westerse/oriëntalistische benadering over de authenticiteit van de Koran.
 • Ontwikkeling van het Koranisch schrift (paleografie) en de leeswijzen (ahruf).

Voor een verhelderend begrip over hetgeen de Koran spreekt, worden teksten van de Bijbel en de Koran met elkaar vergeleken. Dit zal een enorme eye-opener zijn.

Ook worden er bij de colleges boeken getoond die je kunt inzien. Dit doet het enthousiasme tot verder onderzoek toenemen.

De studie is als volgt opgebouwd:

 • Je volgt één keer per week colleges. 
 • Per collegedag zijn er twee colleges, met een korte pauze ertussen. 
 • De studie duurt 26 collegeweken. 
 • Met reguliere schoolvakanties en bijzondere dagen wordt rekening gehouden.
 • Schoolvakantie's en vrije dagen worden bij aanvang van de studie schriftelijk aan je doorgegeven.

Investering:
€ 325,- (bij volledige betaling voordat studie start)
€ 335,- (bij betaling in twee termijnen)

Voor slechts ± € 4,- per uur krijg je op professionele, academische en neutrale wijze les in echte collegezalen én het studiemateriaal is ook nog inbegrepen.

Je kunt de studie in twee termijnen betalen.​​​​​ Bij betaling in twee termijnen wordt er eenmalig € 10,- in rekening gebracht voor de extra administratieve werkzaamheden.

 


Startdatum Maand Variant Locatie