Racisme kent geen plaats in de Islam

Ustadh Saoed Khadje
Docent Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies