fbpx Skip to content

De Hawamim soerahs in de Koran

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp


Ustadh Saoed Khadje

Docent Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies

 

De Hawamim is een groep van zeven opvolgende soerahs in de Koran die allemaal beginnen met de losse letters “Haa Miem”. Het zijn de soerahs 40 t/m 46 van de Koran. Interessant is ook dat soerah 41 Foessilat ook wel soerah Haa Miem as-Sadjdah wordt genoemd. Deze naam bestaat dan uit twee woorden. De eerste is Haa Miem en de tweede is As-Sadjdah. De reden hiervoor was om het onderscheid te kennen te geven dat in deze Haa Miem soerah het verrichten van een sadjdah (knieling) voorkomt, namelijk in vers 38.

De Hawamim of “Haa Miem groep” zijn Mekkaanse soerahs die elkaar chronologisch opvolgden en wel ná de openbaring van soerah Az-Zumar (39). Ze zijn geopenbaard van het midden tot de latere fase van de midden-Mekkaanse periode, rond de tijd van de migratie naar Abyssinië (Ethiopië). In deze tijd kwamen de Mekkaanse leiders met een anti-propaganda tegen de Profeet (vrede zij met hem) en de gelovigen. Ze uitten allerlei soorten verdachtmakingen en beschuldigingen richting hem, ze kwamen met schertsende opmerkingen en cynische vragen. Ze begonnen gewelddadig te worden richting de Profeet (vrede zij met hem) welke daarna leidde tot plannen om hem uit de weg te ruimen.

Deze Haa Miem soerahs bevestigen de profeetschap van de profeet Muhammad (vrede zij met hem) en dat de Koran werkelijk het Woord van Allah is. Ze moedigen ons ook aan om te kijken naar de creatie en lessen te trekken uit vergane volkeren die ooit machtig waren. Deze Haa Miem soerahs zijn bovendien soerahs van da’wah: het uitnodigen om te geloven in Allah en de gunsten van Allah van nut te laten zijn voor jou.

Ze gaven (en geven) gemoedsrust aan de gelovigen die werden vervolgd om hun geloof en er werd het goede nieuws gegeven dat de Waarheid zal overwinnen. De ontkenners van Allah’s openbaring worden daarentegen gewaarschuwd. Zij zullen verloren zijn. En Allah geeft de mensen nog een laatste kans om te geloven. En Hij zal met rechtvaardigheid oordelen wanneer de mens voor Hem zal staan met zijn daden.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bekijk ook één van de onderstaande artikelen

Tegenwoordig zien wij dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan het doorbrengen van de 15e van Sha’ban middels vasten en bidden. Moskeeën organiseren bijeenkomsten om onder andere speciale gebeden te verrichten, dhikr te doen en vergiffenis te vragen. Maar er wordt ook gezegd dat dit ‘vieren’ of ‘gedenken’ een verzinsel zou zijn die in de religie is geslopen: een bid’ah. Hoe zit dat nu?
Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen.