Het Instituut

Het “Instituut voor Islamstudies” staat ook bekend als Dar-al-‘Ilm, wat ‘Huis der Kennis’ of ‘Kenniscentrum’ betekent. De organisatie kwam te ontstaan als “Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies”. Rond 2006 werd “Instituut voor Islamstudies” in de naamgeving prominenter naar voren gebracht. Bij de mensen bleef de naam “Dar-al-‘Ilm” echter nog altijd hangen. De combinatie bleef dan ook behouden.

De hoofdactiviteit van Dar-al-‘Ilm is het aanbieden van Islam gerelateerde studies. Maar in werkelijkheid doen we veel meer dan alleen dat.

De historie van Dar-al-'Ilm

2000

Hoe het allemaal begon

Dar-al-‘Ilm kent sinds het begin een energieke historie. Sinds de start van studies in 2000 is Dar-al-‘Ilm weten uit te groeien tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland. Het begon in Den Haag in het jaar 2000. Het initiatief kwam van grondlegger en oprichter Saoed.. Lees verder

2001

Het prille begin

Na de nodige voorbereidingen werd in 2000 Dar-al-‘Ilm geopend met een bijeenkomst in het auditorium van de Haagse Hogeschool. Het was tot de nok vol. In januari 2001 startte de eerste cursussen in Den Haag. In korte tijd organiseerden wij daar diverse korte cursussen, lezingen, debatten en conferenties. Dit was.. Lees verder

2002

Het balletje begint te rollen

In het jaar 2002 en 2003 verzorgden wij, naast Den Haag, meerdere cursussen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Meppel en Antwerpen. Wij werden ook steeds vaker gevraagd als spreker of panellid bij lezingen, conferenties of mediaoptredens. Saoed Khadje richtte zich naast het lesgeven op al de organisatorische aspecten van het.. Lees verder

2003

Groei en professionalisering

De vraag naar onze cursussen bleef groeien, maar eind 2003 namen wij een cruciale beslissing voor het jaar 2004; wij deden bewust een stap terug wat betreft het aantal cursuslocaties. Dar-al-‘Ilm begon nu zoveel tijd te vergen en het werd steeds zwaarder te combineren met het reguliere werk. We wilden professionaliseren,.. Lees verder

2005

Instituut voor Islamstudies

Het resultaat van onze professionalisering en het toepassen van onze compacte studiemethode is alhamdoelillah – met de gunst van Allah/God – meer dan wij ooit durfden te dromen. Mensen hadden Dar-al-‘Ilm nu echt ontdekt. In korte tijd wist het Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm uit te groeien tot de.. Lees verder

2006

Uitbreiding studielocaties

In 2006 zetten wij ook in Eindhoven een vaste studielocatie op. Vanaf het najaar van 2007 ging het Instituut door de vraag naar onze programma’s (weer) landelijk met zijn cursussen, symposia en seminars. Sinds begin 2009 kwam Rotterdam er weer als vaste studielocatie bij en ook Maastricht kreeg wederom programma’s.. Lees verder

2008

Kantoor in Amsterdam

Begin 2008 opende het Instituut voor Islamstudies een kantoor in Amsterdam en in dat jaar kreeg het Instituut ook de status van erkend leerbedrijf toegekend. Studenten van het MBO, HBO en de universiteit kunnen sindsdien bij ons stage lopen. De organisatie is nu ondertussen stevig gegrondvest. Het is een begrip.. Lees verder

2009

De helpende hand zijn voor een ander

In 2009 verleenden wij aan meerdere organisaties onze medewerking bij het organiseren van hun evenementen en het ontvangen van internationale sprekers.

Het Nationaal Islam Congres

In 2009 organiseerden wij zelf het eerste Nationaal Islam Congres in de Apollohal te Amsterdam. Met 21 sprekers, een grote hal en drie ruime workshopruimtes. De sprekers vormden een divers gezelschap. Ook waren er, vanwege bepaalde thema’s, internationale geleerden met een academische achtergrond te gast zoals Dr. Abu Ameenah Bilal.. Lees verder

Empowerment van de moslimgemeenschap

De maatschappelijke positie van Dar-al-‘Ilm was ondertussen goed gevestigd. Onze bekendheid, ruime netwerk en het zien van de expertises en potentie van de moslimgemeenschap zette ons ertoe aan om deze krachten te bundelen in empowerment projecten. Helaas heeft drukte en tijdsnood het niet toegelaten hier de nodige vaart achter te.. Lees verder

2010

10-jarig jubileum

In 2010 ‘vierden’ wij ons 10-jarig jubileum. Wij verzorgden ‘De Islamstudie 2010’ als speciale studie. Wij sloten het studiejaar af met een KennisQuiz voor de studenten, met als hoofdprijs een volledig verzorgde vijf-sterren ‘Umrah reis naar Mekka en Medina voor twee personen. De quiz was een spannende ‘afvalrace’ in de.. Lees verder

Het tweede Nationaal Islam Congres

Eind mei 2010 werd het 2e Nationaal Islam Congres (NIC) georganiseerd. Dit keer in de RAI Amsterdam. Wederom was het een geslaagd congres, met geleerden uit binnen- en buitenland, het grote islamdebat met politici uit de Tweede Kamer, prachtige Koranrecitaties en acapella anasheed. Wederom waren er veel bekende Nederlandstalige sprekers.. Lees verder

2011

De Koranacademie

Voor de eerste keer starten wij met de Koranacademie. Het was een ambitieus en zwaar project. Een primeur in Nederland. Het was een tweejarige opleiding gericht op woord-voor-woord leren begrijpen van de Koran. De studie was op de eerste plaatst gericht op het leren begrijpen van de betekenissen van de.. Lees verder

Back to Belgium

Na een tijd geen studies te hebben aangeboden werden er in 2011 en 2012 wederom studies aangeboden in Gent en Antwerpen. Het respons was goed en de enthousiasme van de cursisten was duidelijk merkbaar en hoorbaar. De geluiden dat een organisatie als Dar-al-‘Ilm, met de evenwichtige benadering, hard nodig is.. Lees verder

2012

Het derde Nationaal Islam Congres

Met de ervaringen van de eerdere congressen, trokken wij wederom de stoute schoenen aan en organiseerde in 2012 voor de derde keer het Nationaal Islam Congres. Ditmaal in de Amsterdam Convention Factory, ook wel bekend als de Theaterfabriek met een capaciteit van duizenden mensen verdeeld over vier secties. Als het.. Lees verder

2014

Islam voor Kinderen

Na jaren studies te hebben verzorgd voor volwassenen in een meer academische setting, bood Dar-al-‘Ilm in 2014 voor de eerste keer “Islam voor Kinderen” aan in Hoofddorp. Zowel de ouders als de kinderen waren iedere les enthousiast. Wij hoorden van de ouders dat de kinderen iedere keer heel graag naar.. Lees verder

2016

15-jarig Jubileum

In januari 2016 stond Dar-al-‘Ilm stil bij haar vijftienjarig bestaan. Het is een mijlpaal dat een zelforganisatie zonder enige subsidie, schenking of donatie zo lang weet te bestaan. Het was dan ook een moment om stil te staan bij de Vrienden van de organisatie die zich gewillig inzetten. Dankbaarheid is.. Lees verder

2018
2019