Het Instituut

Het “Instituut voor Islamstudies” staat ook bekend als Dar-al-‘Ilm, wat ‘Huis der Kennis’ of ‘Kenniscentrum’ betekent. De organisatie kwam te ontstaan als “Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies”. Rond 2006 werd “Instituut voor Islamstudies” in de naamgeving prominenter naar voren gebracht. Bij de mensen bleef de naam “Dar-al-‘Ilm” echter nog altijd hangen. De combinatie bleef dan ook behouden.

De hoofdactiviteit van Dar-al-‘Ilm is het aanbieden van Islam gerelateerde studies. Maar in werkelijkheid doen we veel meer dan alleen dat.

De historie van Dar-al-'Ilm

2000

Hoe het allemaal begon

Dar-al-‘Ilm kent sinds het begin een energieke historie. Sinds de start van studies in 2000 is Dar-al-‘Ilm weten uit te groeien tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland. Het begon in Den Haag in het jaar 2000. Het initiatief kwam van grondlegger en oprichter Saoed.. Lees verder

2001

Het prille begin

Na de nodige voorbereidingen werd in 2000 Dar-al-‘Ilm geopend met een bijeenkomst in het auditorium van de Haagse Hogeschool. Het was tot de nok vol. In januari 2001 startte de eerste cursussen in Den Haag. In korte tijd organiseerden wij daar diverse korte cursussen, lezingen, debatten en conferenties. Dit was.. Lees verder

2002

Het balletje begint te rollen

In het jaar 2002 en 2003 verzorgden wij, naast Den Haag, meerdere cursussen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Meppel en Antwerpen. Wij werden ook steeds vaker gevraagd als spreker of panellid bij lezingen, conferenties of mediaoptredens. Saoed Khadje richtte zich naast het lesgeven op al de organisatorische aspecten van het.. Lees verder

2003

Groei en professionalisering

De vraag naar onze cursussen bleef groeien, maar eind 2003 namen wij een cruciale beslissing voor het jaar 2004; wij deden bewust een stap terug wat betreft het aantal cursuslocaties. Dar-al-‘Ilm begon nu zoveel tijd te vergen en het werd steeds zwaarder te combineren met het reguliere werk. We wilden professionaliseren,.. Lees verder

2005

Instituut voor Islamstudies

Het resultaat van onze professionalisering en het toepassen van onze compacte studiemethode is alhamdoelillah – met de gunst van Allah/God – meer dan wij ooit durfden te dromen. Mensen hadden Dar-al-‘Ilm nu echt ontdekt. In korte tijd wist het Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm uit te groeien tot de.. Lees verder

2006

Uitbreiding studielocaties

In 2006 zetten wij ook in Eindhoven een vaste studielocatie op. Vanaf het najaar van 2007 ging het Instituut door de vraag naar onze programma’s (weer) landelijk met zijn cursussen, symposia en seminars. Sinds begin 2009 kwam Rotterdam er weer als vaste studielocatie bij en ook Maastricht kreeg wederom programma’s.. Lees verder

2008

Kantoor in Amsterdam

Begin 2008 opende het Instituut voor Islamstudies een kantoor in Amsterdam en in dat jaar kreeg het Instituut ook de status van erkend leerbedrijf toegekend. Studenten van het MBO, HBO en de universiteit kunnen sindsdien bij ons stage lopen. De organisatie is nu ondertussen stevig gegrondvest. Het is een begrip.. Lees verder

2009

De helpende hand zijn voor een ander

In 2009 verleenden wij aan meerdere organisaties onze medewerking bij het organiseren van hun evenementen en het ontvangen van internationale sprekers.

Het Nationaal Islam Congres

In 2009 organiseerden wij zelf het eerste Nationaal Islam Congres in de Apollohal te Amsterdam. Met 21 sprekers, een grote hal en drie ruime workshopruimtes. De sprekers vormden een divers gezelschap. Ook waren er, vanwege bepaalde thema’s, internationale geleerden met een academische achtergrond te gast zoals Dr. Abu Ameenah Bilal.. Lees verder

Empowerment van de moslimgemeenschap

De maatschappelijke positie van Dar-al-‘Ilm was ondertussen goed gevestigd. Onze bekendheid, ruime netwerk en het zien van de expertises en potentie van de moslimgemeenschap zette ons ertoe aan om deze krachten te bundelen in empowerment projecten. Helaas heeft drukte en tijdsnood het niet toegelaten hier de nodige vaart achter te.. Lees verder