Wij zijn gericht op volwassenonderwijs. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 17-jarigen met schriftelijke instemming van de ouders of toezichthouders. Dit kan met ons besproken worden.