Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds afbreken van de studie door de deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.