Wat is het expertisecentrum?

Het expertisecentrum is sinds 2015 onderdeel van Dar-al-‘Ilm. Het heeft zich ten doel gesteld het nationale centrum voor kennis en onderwijs op het gebied van de Islam en de moslimgemeenschap te zijn.

De programma’s zijn gerelateerd aan de Islam en/of de moslimgemeenschap. Het kan gaan over vraagstukken die leven onder de mensen of over specialistische onderwerpen die zorgen voor verdieping in kennis over een zaak.

Deskundigen aan het woord

Wij bieden onderzoekers of deskundigen van verschillende vakgebieden het podium om hun expertise te delen met het grotere publiek. De expertise wordt aangeboden in de vorm van masterclasses, trainingen, seminars of workshops. Hiermee dragen wij bij aan de verrijkende kennisvoorziening die toegepast kan worden voor de persoonlijke ontwikkeling of die van nut kan zijn in het werkveld. Alle experts die aan ons zijn verbonden, zijn deskundigen op hun vakgebied en brengen hun kennis enthousiast en energiek over.

Deelnemers

De programma’s die in het kader van het expertisecentrum worden aangeboden zijn niet alleen voor en door deskundigen op een bepaald gebied. Het is voor een ieder toegankelijk die geïnteresseerd is in het onderwerp of programma. Wanneer er een bepaalde mate van voorkennis nodig is bij een bepaald programma, zal dat ook duidelijk worden aangegeven.