15-jarig Jubileum

In januari 2016 stond Dar-al-‘Ilm stil bij haar vijftienjarig bestaan. Het is een mijlpaal dat een zelforganisatie zonder enige subsidie, schenking of donatie zo lang weet te bestaan. Het was dan ook een moment om stil te staan bij de Vrienden van de organisatie die zich gewillig inzetten. Dankbaarheid is het goede woord.

Islam voor Kinderen

Na jaren studies te hebben verzorgd voor volwassenen in een meer academische setting, bood Dar-al-‘Ilm in 2014 voor de eerste keer “Islam voor Kinderen” aan in Hoofddorp. Zowel de ouders als de kinderen waren iedere les enthousiast. Wij hoorden van de ouders dat de kinderen iedere keer heel graag naar de les kwamen en ze keken steeds uit naar de volgende les. Ook in de klas deden de kinderen met alles vrolijk mee. Ze hebben veel geleerd in een relatief korte tijd. De kinderen sloten hun cursus af met een presentatie van alles wat ze hadden geleerd.

Het derde Nationaal Islam Congres

Met de ervaringen van de eerdere congressen, trokken wij wederom de stoute schoenen aan en organiseerde in 2012 voor de derde keer het Nationaal Islam Congres. Ditmaal in de Amsterdam Convention Factory, ook wel bekend als de Theaterfabriek met een capaciteit van duizenden mensen verdeeld over vier secties. Als het congres van 2010 geslaagd te noemen was, dan was het evenement van dit keer ronduit spectaculair te noemen. Rijen mensen, het congres was uitverkocht. Het was werkelijk een samenkomst van mensen. Het gevoel van saamhorigheid heerste, of iemand nu moslim of geen moslim was, ongeacht kleur, culturele achtergrond, jong en oud; iedereen was samen. De ambiance was uitstekend. Mooi ingerichte hallen met prachtige sfeerverlichting. Er heerste blijdschap en optimisme. Ambassadeurs kwamen zelfs een bezoekje brengen alsook vertegenwoordigers van koepelorganisaties.

De internationale sprekers, waaronder Shaykh Said Rageah (Canada) en Shaykh Muhsin Khan (Canada), maakte het zeker ook tot een succes. Er was genoeg te doen, van genieten van anasheed, lachen met een islamitische kindertheatergroep, discussie bij het islamdebat, eten bij de food court, snuffelen bij de grote boekenmarkt en het bezoeken van diverse bedrijvenstands. Er was genoeg te doen. Het Nationaal Islam Congres heeft dit keer zeker zijn naam gedrukt en een blijvende impressie achtergelaten waar mensen nog steeds over spreken. Het Nationaal Islam Congres zal hopelijk niet meer weg te denken zijn.

Back to Belgium

Na een tijd geen studies te hebben aangeboden werden er in 2011 en 2012 wederom studies aangeboden in Gent en Antwerpen. Het respons was goed en de enthousiasme van de cursisten was duidelijk merkbaar en hoorbaar. De geluiden dat een organisatie als Dar-al-‘Ilm, met de evenwichtige benadering, hard nodig is in België, is zeker bemoedigend.

De Koranacademie

Voor de eerste keer starten wij met de Koranacademie. Het was een ambitieus en zwaar project. Een primeur in Nederland. Het was een tweejarige opleiding gericht op woord-voor-woord leren begrijpen van de Koran. De studie was op de eerste plaatst gericht op het leren begrijpen van de betekenissen van de woorden in de Koran. Dit ging gepaard met tafsier: uitleg van de teksten. De studenten kregen ook een introductie tot tadjwied en oefenden op de techniek van het reciteren. Het was voor velen een pittige studie en niet iedereen hield het vol. In juni 2012 werd de studie afgerond en de reacties van de studenten en wat zij hebben bereikt maakte ook bij ons de nodige emoties los.

Het tweede Nationaal Islam Congres

Eind mei 2010 werd het 2e Nationaal Islam Congres (NIC) georganiseerd. Dit keer in de RAI Amsterdam. Wederom was het een geslaagd congres, met geleerden uit binnen- en buitenland, het grote islamdebat met politici uit de Tweede Kamer, prachtige Koranrecitaties en acapella anasheed. Wederom waren er veel bekende Nederlandstalige sprekers aanwezig. Er was ook een beursruimte met diverse standhouders en een grote boekenmarkt. Dit jaar werd tevens de NIC-Awards geïntroduceerd voor mensen met een bijzondere verdienste ten behoeve van de Islam of de moslimgemeenschap of die we wensten aan te moedigen. Ondanks dat de kosten van het congres bij lange na niet gedekt waren, was het voor ons een geslaagd congres en op dat moment een absolute mijlpaal. Het streven was, en is nog steeds, om mensen nader tot elkaar te brengen en het gevoel van saamhorigheid te stimuleren.

10-jarig jubileum

In 2010 ‘vierden’ wij ons 10-jarig jubileum. Wij verzorgden ‘De Islamstudie 2010’ als speciale studie. Wij sloten het studiejaar af met een KennisQuiz voor de studenten, met als hoofdprijs een volledig verzorgde vijf-sterren ‘Umrah reis naar Mekka en Medina voor twee personen. De quiz was een spannende ‘afvalrace’ in de stijl van 1 tegen 100. De winnares had bovendien terecht gewonnen. Zij bleek ook nog het hoogste cijfer voor het examen te hebben behaald.

Empowerment van de moslimgemeenschap

De maatschappelijke positie van Dar-al-‘Ilm was ondertussen goed gevestigd. Onze bekendheid, ruime netwerk en het zien van de expertises en potentie van de moslimgemeenschap zette ons ertoe aan om deze krachten te bundelen in empowerment projecten. Helaas heeft drukte en tijdsnood het niet toegelaten hier de nodige vaart achter te zetten. Hopelijk zal dit nog een vervolg krijgen, in shaa Allah.