Het Pad van de Profeet staat centraal in het leven van de moslims. Ruim veertienhonderd jaar geleden begon het profeetschap van Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) en er stond hem een belangrijke missie te wachten: het verkondigen van het Woord van Allah aan de mensheid. De Koran werd geopenbaard, uitgelegd, begrepen en beleefd. De boodschap werd verspreid, de moslimgemeenschap groeide en de Islam bereikte alle uithoeken van de toenmalige wereld. De moslims kwamen door de constante groei voor nieuwe uitdagingen te staan. Geleerden namen het op zich om werken te schrijven die verduidelijking moesten geven over het geloof of de geloofsbeleving. Geleidelijk aan kreeg het geloof steeds meer vorm...

Leer van de geschiedenis

Wie denkt dat geschiedenis alleen maar uit verhalen uit het verleden bestaat heeft het mis. Wat in het verleden heeft plaatsgevonden heeft tot op heden zijn effecten. Wij moeten lessen trekken uit het verleden om het heden beter te kunnen begrijpen. Hierdoor zullen wij ook beter in staat zijn om onze toekomst in te richten en vorm te geven. En dat is precies de reden waarom Allah meermalen in de Koran te kennen geeft dat de mens moet leren van de geschiedenis.

Een boeiende en leerrijke studie

Tijdens deze studie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Bronnen van de Islam: islamitische historiografie
 • Oriëntalisme: westerse studies over de Islam 
 • Pre-islamitische erfenissen: de wereld vóór de Islam
 • Een ware leider: het leven van de profeet Muhammad (vrede zij met hem)
 • Opkomst van de Islam: de formatieve periode van de islamitische geschiedenis 
 • De strijd om autoriteit: geschiedenis van de islamitische stromingen 
 • Gezag van de soennah: vorming van de soennitische geloofsleer 
 • Geschiedenis van het islamitisch recht en de rechtscholen 
 • Ontwikkeling van de religieuze wetenschappen: Koran, tafsir, soennah en hadith 
 • Confrontatie met het westen: van traditionalisme naar de opkomst van de politieke Islam 

Lees hier meer over de inhoud van de studie-onderdelen

Ontdek waarom jij gelooft wat je gelooft

“In tegenstelling tot de vele boekjes die te koop zijn over de Islam gaat deze studie niet in op hóe je moet geloven, maar waarom jij gelooft wat je gelooft.”

“Deze studie geeft enorm veel inzichten. Het is een uitgelezen kans voor iedereen die een breedtevisie wilt ontwikkelen over de Islam in plaats van een tunnelvisie.”

Ppvp

Essentiële kennis...

In deze boeiende studie leert u onder andere hoe de Islam zich heeft verspreid, wat de impact was van de Islam op de wereld, hoe het moslimdenken en de geleerdheid zich heeft ontwikkeld, hoe de bronnen van de Islam tot stand zijn gekomen, wat de invloeden van islamitische groeperingen en rechtscholen waren, wat voor impact deze hebben gehad op de beleving van de Islam tegenwoordig en nog véél meer...

Inschrijven

Schrijf u nu online in

Studiegegevens

Periode n.n.b.
Duur n.n.b.
Lestijden n.n.b. 
Locatie n.n.b.

Collegedagen

Locatie  Studiedag Startdatum Einddatum
n.n.b
 • U volgt één keer per week colleges.
 • Vakantie- en vrije dagen worden op de eerste studiedag aan u doorgegeven.

Studiebedrag

€ -,- (bij volledige betaling in 1 keer)
€ -,- (bij betaling in twee termijnen)

Bij betaling in termijnen wordt er eenmalig € 10,- in rekening gebracht voor de extra administratieve werkzaamheden.
Dar-al-'Ilm heeft géén winstoogmerk en werkt kostendekkend.

 • De studiekosten zijn inclusief een studieboek en eventuele downloads.

Het Pad Van De Profeet Syllabus

Klik hier om te lezen over de betalingsmogelijkheden.

Flyers

Het Pad Van De Profeet Website Versie Met Logo

Het Pad Van De Profeet Achterkant 001  Kopie  Kopie